Uddannelse

Viby Gymnasium

Kontakt

Ole Mensbo

Ole Mensbo

Senior Market Manager, Private & Public Buildings West, Management
T: +45 5161 5858

Johan Brandstrup Fegar

Senior direktør, Industry & Buildings
T: +45 5161 2368

Vi sætter en ære i at formidle byggeteknisk viden og transformere den til indbydende undervisningsmiljøer for børn og unge. Vi forholder os kreativt til pædagogiske visioner samtidigt med, at vi sikrer, at arkitektur, funktionalitet, byggeteknik og installationer og anlægsøkonomi er integreret i det samlede byggeri på bedste vis.

Vi tænker naturligt begreber som inklusion, den naturfaglige dimension, motorik og pædagogik ind i vores designprocesser – og altid med involvering af brugere og bygherre. Vores tænkning er, at det bedste projekt bliver til i dialog og tæt samarbejde med brugerne, så alle har aktie i det fælles projekt, når byggeriet afleveres.

Rambøll har designet en række nye universitets- og forskningsbyggerier, skoler og daginstitutioner, som sætter nye standarder for læringsmiljøer, men vi har også specialiseret os i renovering af eksisterende skoler og daginstitutioner. Derfor har vi indgående viden om f.eks. arbejdsmiljøforhold, hvor håndtering af dårligt indeklima, nedslidte klimaskærme, PCB, asbest, bly og skimmel ofte er blandt udfordringerne.

Relaterede projekter

Rask Mølle Skole

Rask Mølle Skole

Bygningen er overskueligt indrettet med varierende opholdszoner, der giver gode pædagogiske rammer for børn og voksne. Arkitektonisk tilstræbes et spændende formsprog og inspirerende læringsmiljøer.

Præstemarkskolen, Søften

Præstemarkskolen

Store dele af skolen er ombygget og indrettet til folkeskolereformens pædagogiske tankesæt. Biblioteket er erstattet af et nyt pædagogisk læringscenter og er dermed blevet skolens nye omdrejningspunkt.

Funder Børnehus

Funder Børnehus

Det nye børnehus i Funder ved Silkeborg er programmeret, skitseret og udført i tæt samarbejde med pædagoger, skoleledelse, lokalsamfund og bygherren, Silkeborg Kommune. Børnehuset, der kan rumme 20 vuggestuebørn og 80 børnehavebørn, er placeret i tæt forbindelse med Funder Skole for at motivere til tæt pædagogisk samarbejde imellem børnehave og indskoling.

De ni skoler i Hvidovre

De ni skoler - Analyse for Hvidovre Kommune

Hvordan udvikler man de fysiske rammer for skolerne i Hvidovre i forbindelse med den nye skolereform?

I forbindelse med implementeringen af den nye skolereform august 2014 har Rambøll Arkitektur - Landskab - Proces udarbejdet en analyse for Hvidovre Kommunen af deres 9 folkeskoler med fokus, hvordan den nye skolereform implementeres i skolernes fremtidige indretning.

KU Life

Laboratoriebyggeri, nye forskningsfaciliteter og en ny administrationsbygning. Fokus er energirigtigt byggeri, der respekterer de oprindelige bygninger.

KU Science har fået en ny bygning, der centralt placeret indgår i det Frederiksbergske bybillede, indpasser sig i det grønne campus og respekterer Steen Eiler Rasmussens og Mogens Kocks oprindelige bygningsanlæg.

Børnehuset GAIA

Børnehuset GAIA - renovering og ombygning af gammelt plejehjem til børnehus

Som en del af helhedsplanen for en omfattende opgradering af den almene bebyggelse, Gyldenrisparken på Amager, blev en etageejendom ombygget til nye, lækre og lyse rammer om børn og voksnes hverdag. Et gammelt plejehjem danner rammen for et multifunktionelt hus, hvor børnene er i centrum.

Gellerup Kollegiet

Ungdomsby Gellerup

Sociale fællesskaber er i centrum for projektudviklingen af det nye kollegium, der skal invitere uformelle møder og sammenhold.

Viby Gymnasium

Viby Gymnasium

Viby gymnasium har gennemgået en gennemgribende renovering som led i gymnasiets mål om at kunne tilbyde eleverne stadig bedre undervisningsfaciliteter. Senest er gymnasiet udvidet med 700 m² nyt science center, nyrenoveret samlingssal samt en ny idrætshal.

Visualisering af Mærskbygningen, udbygning af Panum

Mærsk Tårnet - Panum Instituttet

Mærsk Bygningen med det iøjnefaldende Mærsk Tårn er på mange måder et forskningsbyggeri ud over det sædvanlige. Krav til fleksibilitet og sikkerhed har resulteret i innovative løsninger.

Daginstitution i Støvring

Ny Daginstitution i Støvring

Daginstitutionen står som et bæredygtigt fyrtårnsprojekt for Rebild Kommunes målsætning om at være en bevidst og bæredygtig rollemodel indenfor både miljømæssige, økonomiske og sociale kvaliteter og DNGB-certificeres til guld.

Niels Bohr Bygningen, København

Niels Bohr Bygningen: specialdesignet hjem for fremtidens forskning

Den 52.000m2 store Niels Bohr Bygningen er Bygningsstyrelsens til dato største byggeri og skal huse Københavns Universitets nye forskningslaboratorier og undervisningslokaler.

Nørre Campus

Målet for udbygningen af Nørre Campus er at styrke sammenhørigheden mellem Københavns Universitets forskellige fakulteter, forskningsanlæg og laboratorier, såvel som at forbedre integrationen med byen og lokale virksomheder.

Navitas

Navitas - Aarhus' nye centrum for energi, innovation og uddannelse – er blevet indviet i september 2014 og huser mere end 2500 studerende, undervisere, forskere og iværksættere.

Erhvervsakademi EAAA, Aarhus

Erhvervsakademi Aarhus I

Det nye Erhvervsakademi nul-energihus ligger højt på en skrånende grund. Udefra opleves bygningen som kubisk bebyggelse, men indenfor opløses det stramme, kvadratiske formsprog, og husets indre opleves som levende og foranderligt.

Katrinedals Skole. Atriumtrappen

Katrinedals Skole - Udvidelse af folkeskole for Københavns Kommune

Katrinedals Skole er blevet gennemgribende renoveret og udvidet, så den i dag fremstår som en topmoderne, fleksibel og fremtidssikret ramme for kreativ undervisning. Udbygningen omfatter 3.500 m2 nybyggeri med udskolingsbygning, EAT/madskole, science-områder, faglokaler til bl.a. fysik, natur & teknik, musiklokale, øvelokaler, amfitrappe/samlingsrum til skoleforestillinger og fremlæggelse m.m. Ud over selve skolebyggeriet omfatter projektet en ny bygning for skolefritidsordning samt istandsættelse og udbygning af Brønshøj Sportshal til fælles hal for skolens idrætsundervisning samt en række af områdets sportsklubber og fritidsbrugere.

Sønderhøj

Sønderhøj

Nænsom ombygning af det 60.000 m² store historiske FDB-område i Viby J.

Nyt bydelshus, Esbjerg

Bydelshuset ved Stengårdsvej er et forsøg på at samle mange forskellige funktioner under et tag og samtidig give områdets beboere et mødested for aktiviteter og foreninger.

Vis alle projekter under denne ydelse

Rambøll

Rambøll
Hannemanns Allé 53
DK-2300 København S
Tel:+45 5161 1000

CVR numre

CVR numre

Rambøll Danmark
35128417

Rambøll Energi
35128417

Rambøll Gruppen
10160669

Rambøll Management Consulting
60997918

Other sites

Other sites