Clean utilities

Kontakt

Birgitte Lindsten

Head of Department, Process Engineering
T: +45 5161 8432

Clean utilities

Clean utilities dækker over eksempelvis gasser (medicinske- og laboratoriegasser), trykluft og damp. Også systemer som vakuum- og solventanlæg betragter vi som hørende hjemme indenfor dette kompetence område.

Ved planlægning af installationer for eksempelvis gasser skal der tages hensyn til brugen af gasserne – renhed og forbrug skal defineres i forhold til brugen af gasserne. I samråd med kunden designes løsningen ud fra behov mv. – eksempelvis skal det være centrale kryotanke, eller decentrale gasflasker.

Ud fra de krav der defineres til mediet (vand, gas mv.) har Rambøll stor ekspertise i at vurdere valget af rørmateriale, samlingsmetoder, armaturer og andre komponenter.

Kravene til de enkelte faciliteter fastlægges i tæt samarbejde med kunden, hvor vi kombinerer kundernes egne erfaringer og Rambølls know-how for at sikre den rigtige løsning.

Udførelsen af installationer for clean utilities kræver stor omhyggelighed, således at indtrængning af byggestøv, fugt mv. i installationen minimeres. Vores fagtilsyn i udførelsesfasen sikrer, at rørinstallationer under udførelsen håndteres som angivet i kontrolplanerne for de forskellige medier.

Clean water

I bl.a. den farmaceutiske industri og levnedsmiddelindustrien anvendes behandlet vand i forbindelse med klinisk forskning og ved produktfremstilling. For at leve op til kvalitetskravene til vandet skal råvandet gennemgå et eller flere rensningstrin. De kan bestå af blødgøring, omvendt osmose (hyperfiltrering), elektronisk afionisering (EDI), kontinuert afionisering (CDI), ultrafiltrering, ultraviolet behandling og destillering.

Rambøll har qua flere projekter stor erfaring i projektering af vandanlæg – alt fra RO-vand, over Purified Water til Water for Injection.

Læs mere

Farmaceutisk Produktion

Læs mere om Rambølls Pharma-afdelings store viden og erfaring inden for farmaceutisk produktion

Rambøll

Rambøll
Hannemanns Allé 53
DK-2300 København S
Tel:+45 5161 1000

CVR numre

CVR numre

Rambøll Danmark
35128417

Rambøll Energi
35128417

Rambøll Gruppen
10160669

Rambøll Management Consulting
60997918

Other sites

Other sites