Informations- og Kommunikationsteknologi (IKT)

I Rambøll indgår Informations- og Kommunikationsteknologi (IKT) som en fast del af projekteringen. IKT understøtter bedre koordinering og samarbejde ved at forene fagligheder digitalt.

Kontakt

Mikkel Brodersen

Head of BIM Management
T: +4551 61 5471

En helhedsorienteret tilgang

Rambøll har udviklet og testet metoder for, hvordan man bruger digitale værktøjer specialiseret til Pharma og biotek-området. I Pharma-projekter er fleksibilitet i fokus; ofte er mulige ombygninger overvejet allerede før en bygning står færdig.

Rambølls helhedsorienterede tilgang har fokus på hele bygningens levetid, og fleksibilitet og brugsmuligheder kommer naturligt i fokus ved brug af IKT. Fx tænkes drift og vedligehold ind allerede i projekteringsfasen med digitale bygningsmodeller, som kan understøtte fremtidige FM-behov. IKT giver gode muligheder for at organisere data, så informationerne kan genbruges gennem hele projektets cyklus. Derved understøttes hele totaløkonomiperspektivet – ikke kun projektøkonomien.

IKT-Management

Rambølls Life Science & Pharma-afdeling kan tilbyde at varetage separat IKT-Management på projekterne. På den måde rådgives bygherren til de mest optimale IKT-ydelser på et projekt, og vi understøtter og faciliteterer forhandlingen med eksterne rådgivere, enten som en integreret del af bygherrens organisation eller som rådgiver.

Rambølls erfaring

I Rambøll arbejder vi indgående med at tilpasse metoder, der understøtter projekter, der arbejder i fast-track med forskudte faser med fokus på at overholde stramme tidsfrister. 3D-modellering indgår her som et integreret projekteringsværktøj. Rambøll har samlet en gruppe tekniske specialister, der yder teknisk support og sikrer de rette tekniske løsninger, fx

  • digitalt tilsyn
  • kollisions- og konsistenskontrol
  • virtuel reality
  • visualiserings- og simuleringsmodeller
  • både i 4D og 5D

Rambøll deltager desuden aktivt på nationale og internationale BIM-konferencer for at sikre den fortsatte udvikling af vores viden og kompetencer. I Rambøll er IKT ikke målet men midlet til at skabe bedre samarbejde og dermed skabe det bedste projekt.

IKT giver nye muligheder

IKT er en fælles betegnelse for digitale værktøjer og retningslinjer for digitalt samarbejde. Digitalt samarbejde mellem fag er med til at sikre, at projektets praktiske og tekniske forhold arbejder i samme retning. Brugen af fx 3D-modeller på møder og workshops understøtter den fælles forståelse og letter samarbejdet på tværs af faglige skel. IKT giver dermed plads til at fokusere på fremdrift og produktivitetsgevinster.

Rambøll

Rambøll
Hannemanns Allé 53
DK-2300 København S
Tel:+45 5161 1000

CVR numre

CVR numre

Rambøll Danmark
35128417

Rambøll Energi
35128417

Rambøll Gruppen
10160669

Rambøll Management Consulting
60997918

Other sites

Other sites