Procesteknik og procesoptimering

Inden for procesteknik besidder Rambøll en omfattende viden om udstyr til håndtering af kemiske og farmaceutiske enhedsoperationer. Desuden besidder vi omfattende viden om de krav, der stilles til kvalitet og dokumentation, når anlæggene skal godkendes af de europæiske og amerikanske myndigheder.

Procesteknisk rådgivning

Rambøll leverer totalrådgivning til procestekniske anlæg, herunder projektering, specificering og indkøb af udstyr, automatisering, validering og montageledelse. Ydermere behandler vi miljøgodkendelser.
Vi har stor erfaring med styring af samtlige discipliner ved projektering og installation af procesanlæg.
Vi tilbyder bl.a. følgende rådgivningsydelser:

  • Projektledelse og styring, både økonomisk og teknisk
  • Procesanalyse samt optimering af processer mht. energi og miljø
  • Processtyring, instrumentering og kontrol
  • Tilsyn med leverandører, herunder prækvalificering og auditering
  • Montagetilsyn og ledelse
  • Udarbejdelse af tegninger, herunder avancerede dynamiske 3D modeller
  • Design, beregning og myndighedsgodkendelser
  • Dokumentation, kvalificering og validering 
  • Udarbejdelse af drifts- og vedligeholdelsesmanualer

3D design

Rambøll anvender avancerede 3D-værktøjer i løsningen af nye opgaver. Design og konstruktion baseres på en 3D-platform i samspil med databaseværktøjer. Visualisering og computeranimation udgør et væsentligt supplement i projekteringsarbejdet og introducerer en række nye muligheder i forhold til at optimere procesudstyret og bygningsfaciliteterne. Læs yderligere information om 3D-ydelser

Nyeste teknologi og bæredygtige helhedsløsninger

Vores koncept bygger på teknisk, økonomisk og miljømæssigt bæredygtige helhedsløsninger. Gennem samarbejde med læreanstalter og ved at deltage i nationale og internationale udviklingsprojekter sikrer vi os viden om den nyeste teknologi. Således kan vi være med til at fastholde dansk industris konkurrenceevne, også på det internationale marked.

Rambøll

Rambøll
Hannemanns Allé 53
DK-2300 København S
Tel:+45 5161 1000

CVR numre

CVR numre

Rambøll Danmark
35128417

Rambøll Energi
35128417

Rambøll Gruppen
10160669

Rambøll Management Consulting
60997918

Other sites

Other sites