Projektledelse

Rambøll tilbyder projektledelse som en selvstændig ydelse. Vi kan både lede hele og dele af et byggeprojekt, som eksempelvis etablering af produktionsanlæg i udlandet. Derved aflaster vi kundernes egne projektledere, så de kan holde fokus på kerneforretningen.

Projektledelse

Kontakt

Stefan Højen Væggemose

Stefan Højen Væggemose

Afdelingsleder, Store Projekter Vest
T: +45 5161 4261

Malene Nygaard Kristensen

Afdelingsleder, store projekter Øst
T: +45 5161 2866

En række af vores kunder oplever udfordringer i forhold til at skulle styre kerneforretningen og samtidig igangsætte, facilitere og lede byggeopgaver. For dem giver det mening at lægge projektledelsen ud til en rådgiver, også selvom denne ikke ellers er involveret i virksomhedens produktion.

Lang tradition for projektledelse inden for byggerådgivning

Rambøll er Danmarks største byggerådgiver, og vi har en lang tradition for at varetage projekter for vores kunder. Vi håndterer både hele og dele af projektledelsesprocessen fra de indledende idéfaser og analyse af finansieringsmuligheder over planlægning, projektering og udbud til interessenthåndtering, kontrakt-, tids- og økonomistyring og aflevering.

Vi starter helst vores engagement i projektledelsen med at formulere en vision, strategi og værdigrundlag i tæt samarbejde med kunden. Det gør vi for at sikre et tydeligt fælles pejlemærke. Vi udfordrer også gerne de vante rammer i forhold til den måde, projektet skal forløbe på. Flere af vores kunder benytter sig desuden af muligheden for at insource en eller flere af Rambølls projektledere i en afgrænset tidsperiode.

Rambølls stærke juridiske kompetencer gør det muligt at udføre og lede projekter inden for rammerne af både dansk og udenlandsk lovgivning. Med kontorer i mere end 30 lande kender vi desuden de lokale kulturer, taler sprogene, har indsigt i relevante myndighedsforhold samt adgang til de netværk, der skal til for at kunne navigere på tværs af grænser.

Projekteringsledelse, kontraktstyring, tidsstyring m.m.

Vores erfaringer inden for projektledelse spænder over alle typer projekter, fra små og mellemstore projekter til de største og mest komplicerede projekter, og vores kunder tæller statslige organisationer og private virksomheder. Vi bidrager ofte med følgende:

  • Projekteringsledelse, hvor vi leder den samlede indsats fra arkitekt og ingeniør
  • Tids- og ressourceplanlægning
  • Udbud og entrepriseforhandlinger
  • Kontrakt-, økonomi-, tids- og risikostyring
  • Interessenthåndtering

Projekter

Visualisering af Green Solution House

Green Solution House

Green Solution House er det fremtidige navn for Hotel Ryttergården i Rønne, der energirenoveres og udbygges til et moderne konferencecenter på ca. 4.400 m2, som ligger på en 65.000 m2 grund. Projektet omfatter blandt andet 36 hotelværelser, en restaurant og en ny og fleksibel konferencesal med mødecenter og plads til op til 350 deltagere.

Visualisering af Mærskbygningen, udbygning af Panum

Mærsk Tårnet - Panum Instituttet

Mærsk Bygningen med det iøjnefaldende Mærsk Tårn er på mange måder et forskningsbyggeri ud over det sædvanlige. Krav til fleksibilitet og sikkerhed har resulteret i innovative løsninger.

Niels Bohr Bygningen, København

Niels Bohr Bygningen: specialdesignet hjem for fremtidens forskning

Den 52.000m2 store Niels Bohr Bygningen er Bygningsstyrelsens til dato største byggeri og skal huse Københavns Universitets nye forskningslaboratorier og undervisningslokaler.

Luftfoto af det Det Nye Universitetshospital i Aarhus. Foto: Projektafdelingen for Det Nye Universitetshospital i Aarhus.

Det Nye Universitetshospital i Aarhus: fremtidens hospital

Det Nye Universitetshospital i Aarhus er Danmarkshistoriens største hospitalsbyggeprojekt på i alt 470.000 kvadratmeter. Visionen for hospitalet er at skabe et innovativt universitetshospital som er blandt de førende inden for forskning, uddannelse og udvikling.

Postkasse

To store rammeaftaler med PostNord

Logistik- og godsmarkedet er i vækst, og derfor arbejder PostNord løbende med optimering af bygninger for at sikre en fleksibel infrastruktur, som kan imødekomme volumen-stigninger inden for gods og pakker.

Vis alle projekter under denne ydelse

Rambøll

Rambøll
Hannemanns Allé 53
DK-2300 København S
Tel:+45 5161 1000

CVR numre

CVR numre

Rambøll Danmark
35128417

Rambøll Energi
35128417

Rambøll Gruppen
10160669

Rambøll Management Consulting
60997918

Other sites

Other sites