Digitale ydelser

Kontakt

Anita Ellegaard

3D-konsulent
T: +45 5161 8671
I Rambøll anvendes visualiseringer og animation som et redskab til at præsentere komplekse problemstillinger og som et virkningsfuldt supplement til 2D layout og tekniske tegninger.  Dermed skaber 3D-visualisering og animationer øget værdi til traditionelle rådgivningsydelser, og et bedre beslutningsgrundlag for vore kunder.

3D-visualiseringer

Rambøll bruger 3D-visualiseringer i alle projektfaser fra idégrundlag til færdigt projekt. Ved at opbygge virtuelle modeller af et projekteret anlæg kan vi bl.a.:

  • Præsentere anlæggets layout og placering i nærmiljøet
  • Formidle plads- og størrelsesforhold
  • Anskueliggøre kemiske og farmaceutiske processer
  • Teste logistik
  • Afklare æstetiske designkrav

3D-scanning som grundlag

I forbindelse med ombygning og udvidelse af industrielle anlæg arbejder vi med 3D-scanning af eksisterende udstyr. Herigennem sikrer vi en præcis baggrund for modelleringen og placeringen af nye komponenter. For yderligere information se link

Formålet bestemmer udformningen af 3D-visualiseringer

Visualiseringsformålet er afgørende for udformningen af hver enkelt model. Vi rådgiver omkring optimal brug af visualiseringer og udarbejder både stillbilleder, animationer og interaktive præsentationer.

Den visuelle stil kan varieres med henblik på at fremme formidlingsformålet. En forenklet og stiliseret model leder fokus mod det væsentlige. Men 3D-teknologien giver også mulighed for at skabe realistiske simuleringer af materialer, former, lys og bevægelse.

Rambøll

Rambøll
Hannemanns Allé 53
DK-2300 København S
Tel:+45 5161 1000

CVR numre

CVR numre

Rambøll Danmark
35128417

Rambøll Energi
35128417

Rambøll Gruppen
10160669

Rambøll Management Consulting
60997918

Other sites

Other sites