Miljøledelse

Kontakt

Lis Reker

Lis Reker

Senior projektleder
T: +45 5161 8686
Eva Himmelstrup Dahl

Eva Himmelstrup Dahl

Senior projektchef
T: +45 5161 8602

Miljøledelse handler om at sætte sit miljø- og klimaarbejde i system. Overblik over organisationens miljø- og klimapåvirkninger gør det muligt at fokusere indsatsen. Miljøledelse danner basis for en målrettet styring af forbrug, energi og råvarer - ofte med store besparelser til følge.

Miljøledelse i dag er ikke kun et spørgsmål om at overholde lovgivningen. Det drejer sig også om at handle miljø- og klimavenligt, etisk og socialt fornuftigt og dermed skabe et godt omdømme.

Ledelsessystemer til bæredygtige løsninger

Vores projekterfaring dækker såvel offentlige som private virksomheder. Vi rådgiver om opbygning, indførelse, auditering og certificering af ledelsessystemer inden for energi, klima, miljø og arbejdsmiljø. Altid med fokus på at opbygge og udvikle enkle og målrettede systemer. Vi rådgiver om miljøledelse efter den internationale standard ISO 14001 og efter den europæiske forordning EMAS II samt arbejdsmiljøledelse i henhold til DS/OHSAS 18001.

Medarbejderinddragelse

Når vi hjælper virksomheden med at opbygge og implementere miljøledelse er det altid med en høj grad af fokus på medarbejderinddragelse.

Miljøledelse fra A til Z

Udvikling, opbygning og implementering af miljøledelse omfatter typisk:

  • Miljøkortlægning – identifikation af væsentlige påvirkninger
  • Strategi for indsatsen, fastlæggelse af politik og mål
  • Prioritering af indsats - udarbejdelse af handlingsplaner
  • Udarbejdelse af miljøhåndbog
  • Løbende dialog og implementering i virksomheden
  • Træning af auditorer og gennemførelse af intern audit
  • Sparring ved evt. ekstern certificering

Tværfaglig miljøledelse

Rådgivning indenfor miljøledelse er multidisciplinær og omfatter en række relaterede emner f.eks. klimagasreduktion og -tilpasning, bæredygtighed, CSR (Corporate Social Responsibility), livscyklusvurderinger, miljø- og klimarettet produktudvikling, udarbejdelse af grønne regnskaber, miljøredegørelser, CO2-regnskab, m.m.

Rambøll

Rambøll
Hannemanns Allé 53
DK-2300 København S
Tel:+45 5161 1000

CVR numre

CVR numre

Rambøll Danmark
35128417

Rambøll Energi
35128417

Rambøll Gruppen
10160669

Rambøll Management Consulting
60997918

Other sites

Other sites