Eksisterende byggeri

Kontakt

Danny Stentoft

Danny Stentoft

Afdelingsleder (konstitueret), Esbjerg, Industry & Buildings
T: +45 5161 5120
Ole Mensbo

Ole Mensbo

Senior Market Manager, Private & Public Buildings West, Management
T: +45 5161 5858

Rambøll har den nødvendige tværfaglige ekspertise til at gennemføre bæredygtig renovering og ombygning af enhver art og størrelse.

Vi har bidraget til renoveringsprojekter inden for alle bygningskategorier fra boliger, erhverv, institutioner, idrætsfaciliteter til historiske og fredede bygninger. Vi er med hele vejen gennem projektet. Fra den første ide, de indledende forundersøgelser og behovsanalyser til den daglige drift er genetableret.

Vi lægger vægt på, at resultatet af vores rådgivning er helhedsorienterede, bæredygtige løsninger med optimalt samspil mellem teknik, æstetik, funktion, miljø og økonomi, og som giver markant forbedrede rammer for brugerne.

Boligrenovering

Når vi renoverer, tager vi altid afsæt i de kvaliteter og potentialer, det enkelte sted rummer. Vi kombinerer beboernes ønsker og kendskab til stedet med Rambølls tværfaglige tilgang til boligrenovering for at fremtidssikre boligerne. Vi går i dialog med beboerne, driften og afdelingsbestyrelsen for at skabe en fælles vision for renoveringen. Den dialog er helt afgørende for en langsigtet og omkostningseffektiv kortlægning af renoveringsbehovet. Frem for alene at have fokus på det akutte behov for udbedringer er det ofte mere fordelagtigt at anlægge et bredere perspektiv, se lidt længere frem i tiden og få udarbejdet en samlet helhedsplan.

Gyldenrisparken på Amager er et godt eksempel på, hvordan en ambitiøs helhedsplan kan løfte et område fra utryghed og tomme boliger til et eftertragtet sted, hvor folk i dag står på venteliste for at komme til. Helhedsplanen viser, hvad der sker, når et visionært boligselskab, en fremsynet kommune og et bredt tværfagligt rådgiverteam går sammen for at fremtidssikre en almen boligafdeling.

Læs mere om vores arbejde i Gyldenrisparken her.

Læs mere om vores tilgang til almene og private boliger her.

Relaterede projekter

Gyldenrisparken

Gyldenrisparken - Helhedsplan

Med en gennemgribende helhedsplan for Gyldenrisparken er 450 boliger blevet moderniseret, et plejehjem forvandlet til et fritidshjem, en daginstitution opført som passivhus, 80 plejeboliger tilføjet, og alle friarealer opgraderet. Et generelt løft i kvalitet og image.

Tingbjerg

Helhedsplanen for Tingbjerg er baseret på afdelingens ønske om at kunne tilbyde attraktive boliger, hvor folk har lyst til at flytte hen og blive boende.

Sønderparken

Sønderparken: Fra udsat boligområde til socialt bæredygtig bydel

Beboerinddragelse i alle processer har været afgørende for, at Sønderparken i Fredericia i dag fremstår som et trygt, attraktivt boligområde, som beboerne føler ejerskab for og udtrykker stor tilfredshed med. Både lejligheder og udearealer har fået et markant løft, som har fjernet bydelen fra ghettolisten.  Projektet er nomineret til Renovérprisen 2019.

Betty Nansens Allé

Et nyt byrum, offentlig adgang til stueetagen, en forvandling af knap 53 handicapboliger til både ungdoms- og ældreboliger. Blokken på Betty Nansens Allé vil blive fornyet til glæde for beboerne, naboerne og lokalområdet generelt.

Lundevænget, visualisering

Lundevænget - Helhedsplan

Lundevænget skal fremtidssikres med respekt for afdelingens historie og arkitektur.

 Skoleparken

Skoleparken - Helhedsplan

Skoleparken skal fremtidssikres, så bebyggelsen får et generelt løft af boligkvaliteten og muligheder for fælles aktiviteter.

Skoleparken står overfor en omfattende renovering i henhold til en helhedsplan. Helhedsplanen er udviklet i dialog med beboerne og afdelingsbestyrelsen, og den skal sikre, at Skoleparken kan tilbyde tidssvarende lejligheder mange år frem.

Sønderhøj

Sønderhøj

Nænsom ombygning af det 60.000 m² store historiske FDB-område i Viby J.

Albertslund Nord

Albertslund Nord

Med renoveringen af Albertslund Nord bevarer vi den eksisterende struktur, bringer kvaliteter og funktioner i spil på nye måder og tilfører arkitektonisk kvalitet.

Sortemosen

Sortemosen

Sortemosen, der også kaldes Cowboybyen pga. de karakteristiske træbeklædte facader og de store verandaer, har gennemgået en omfattende genopretning.

Vis alle projekter under denne ydelse

Rambøll

Rambøll
Hannemanns Allé 53
DK-2300 København S
Tel:+45 5161 1000

CVR numre

CVR numre

Rambøll Danmark
35128417

Rambøll Energi
35128417

Rambøll Gruppen
10160669

Rambøll Management Consulting
60997918

Other sites

Other sites