Sundhed & pleje

Ankomst til hovedindgangen ved Akutsygehus Kolding

Kontakt

Max Karlsson

Max Karlsson

Direktør for markedsudvikling, Byggeri
T: +45 5161 6570
Ole Mensbo

Ole Mensbo

Senior Market Manager, Private & Public Buildings West, Management
T: +45 5161 5858

Johan Brandstrup Fegar

Senior direktør, Industry & Buildings
T: +45 5161 2368

Rambøll har medvirket i en  række projekter inden for sundheds- og plejesektoren. Fra storskalabyggeri af nye universitetssygehuse, over ombygning af regionshospitaler til nybyg og renovering af kommunale plejecentre. Uanset omfang lægger vi vægt på, at vores løsninger bidrager til øget livskvalitet for brugere, patienter og beboere, ligesom vi stræber efter at skabe balance mellem funktionalitet og en rar atmosfære.

Vi arbejder tæt sammen med bygherre og eksperter fra sundhedssektoren men lægger mindst ligeså stor vægt på at involvere slutbrugerne for at optimere løsningen mest muligt.

Fremtidssikring af plejetilbud

Rambøll kan varetage alle design- og projekteringsfaser i byggeprocessen. Samtidig har vi oparbejdet mange års erfaring som bygherrerådgiver for en række kommuner, som ønsker at fremtidssikre kommunens social- og plejetilbud.

For Gentofte Kommune har vi eksempelvis udviklet en samlet strategi for en modernisering af kommunens sociale institutioner og botilbud. Moderniseringsplanen er en frontløber for, hvordan man kan inkludere borgere med særlige behov. Læs mere om projektet ”Det gode liv i nye rammer” her

Relaterede projekter

Rise plejehjem

Rise plejehjem

I alt 84 boliger samles i syv store bofællesskaber. Som billede er brugt den firlængede gård. De 12 boliger i hver gård er organiseret omkring en indre have, et læ fyldt gårdrum, hvor basale sanser stimuleres helt tæt på den private bolig og fællesarealerne.

Modernisering af sociale institutioner

Gentofte Kommune "Det gode liv i nye rammer" - Bygherrerådgivning

Det gode liv - i nye rammer - er overskriften på indsatsen for at modernisere Gentoftes sociale institutioner, bo- og døgntilbud.

Gentofte Ejendomme har under overskriften 'Det gode liv - i nye rammer' iværksat en storstilet moderniseringsplan for kommunens sociale institutioner. I projektet afdækker vi de nuværende boligers og institutioners fysiske potentiale og begrænsninger - og vi tegner et billede af fremtidens bolig- og institutionsbehov for kommunens borgere med særlige udfordringer. Boligerne reguleres efter almenboligloven.

Visualisering af gadebilledet omkring fremtidens Sølund

Fremtidens Sølund

Det eksisterende Plejecenter Sølund i København skal erstattes af et nyt 38.000 m2 stort velfærdsteknologisk plejecenter – Fremtidens Sølund.

Luftfoto af det Det Nye Universitetshospital i Aarhus. Foto: Projektafdelingen for Det Nye Universitetshospital i Aarhus.

Det Nye Universitetshospital i Aarhus: fremtidens hospital

Det Nye Universitetshospital i Aarhus er Danmarkshistoriens største hospitalsbyggeprojekt på i alt 470.000 kvadratmeter. Visionen for hospitalet er at skabe et innovativt universitetshospital som er blandt de førende inden for forskning, uddannelse og udvikling.

Ankomst til hovedindgangen ved Akutsygehus Kolding

Akutsygehus Kolding

Vinderforslag i indbudt konkurrence om udbygning af Kolding akutsygehus. Forslaget indpasser bygningsanlæg og udearealer i et smukt samlet anlæg, der supplerer hinanden til en helhed. 

Universitetshospital Køge

Universitetshospital Køge

Universitetshospital Køge vil med sine 190.000 m2 blive Region Sjællands flagskib, hvor regionens hospitalsfaglige ekspertiser bliver samlet i effektive enheder. Rambøll er en del af et joint venture, som står for projekteringen.

Nyt Neurorehabiliteringshus, Glostrup Hospital

Glostrup Hospital er Region Hovedstadens specialhospital indenfor neurorehabilitering. Det ny Neurorehabiliteringshus skal danne de unikke rammer for behandling af patienterne på et højt specialiseret og tværfagligt niveau, samt medvirke til at øge livskvaliteten for de indlagte patienter.

Vis alle projekter under denne ydelse

Rambøll

Rambøll
Hannemanns Allé 53
DK-2300 København S
Tel:+45 5161 1000

CVR numre

CVR numre

Rambøll Danmark
35128417

Rambøll Energi
35128417

Rambøll Gruppen
10160669

Rambøll Management Consulting
60997918

Other sites

Other sites