VVS, ventilation og CTS

Ud over de traditionelle discipliner inden for VVS besidder vi i Rambøll kernekompetencer inden for en række specialer som indeklima, miljørigtig projektering, integreret bygningsdesign, bygningsfysik, simuleringer, CTS/bygningsautomation og køleteknik. Vi leverer også helhedsorienterede løsninger inden for laboratorier, renrum og hospitaler.

Kontakt

John Hummelgaard

Afdelingsleder, Installationer ØST
T: +45 5161 3576
Lars Hedegaard Jepsen

Lars Hedegaard Jepsen

Afdelingsleder, VVS, Ventilation & CTS
T: +45 5161 8313
Lasse Peter Otzen

Lasse Peter Otzen

Direktør, Byggeri, Sjælland
T: +45 5161 5747
Mikael Bastholm

Mikael Bastholm

Senior chefspecialist, Køle- og Varmepumpesystemer
T: +45 5161 8732

Thomas Falk

Chief Specialist
T: +45 5161 2338

Jacob Lynggaard Petersen

Afdelingsleder, Buildings Large Projects, Mechanical West
T: +45 5161 3801

Deltager i alle faser

Vi deltager aktivt i alle faser i et projektforløb - fra forstudier over fastlæggelse af brugerkrav og designforudsætninger til overdragelse af det færdige byggeri.

Erfaring og bred teknisk indsigt

Rambøll har været en del af mange markante byggerier og projekter inden for fødevareindustrien, medicinal- og den farmaceutiske industri. Læs mere om vores specialistydelser inden for laboratorieteknik og renrum her.

Videndeling

Det er vores målsætning at præge projekterne på en måde, så kunden får det optimale ud af sin investering. Vi arbejder derfor målrettet med opsamling og anvendelse af den nyeste viden inden for vores fagområde. Rambøll anvender videndeling på tværs til at udnytte medarbejdernes forskellige kompetencer til gavn for kunden.

Samarbejde

Vi arbejder tæt sammen med Rambølls øvrige afdelinger og forretningsområder. Det betyder, at vi altid kan trække på et meget bredt netværk af faglige ekspertiser, der sikrer vores kunder kvalitet og helhed i opgaveløsningen.

Relaterede projekter

Rambøll havde rollen som rådgivende ingeniør ved opførelsen af Operaen i København

Operaen

Projektets mål har været at opføre en operabygning i verdensklasse med hensyn til akustik, teknik og arkitektur.

DTU - Bygning 328 - Space laboratorier

Projektet omfatter etablering af en bygning 328 på ca. 4400 m2 i forlængelse af eksisterende bygning 327. Bygningen er i 4 etager inklusiv kælder. Bygningen indeholder værksteder, produktionslaboratorier, laboratorier samt kontorer.

Vis alle projekter under denne ydelse

Rambøll

Rambøll
Hannemanns Allé 53
DK-2300 København S
Tel:+45 5161 1000

CVR numre

CVR numre

Rambøll Danmark
35128417

Rambøll Energi
35128417

Rambøll Gruppen
10160669

Rambøll Management Consulting
60997918

Other sites

Other sites