Energistrategi & -planlægning

Energistrategier og –planer er vigtige elementer i at fremme en langsigtet omkostningseffektiv og klimavenlig udvikling af energisystemerne på alle niveauer - både lokalt, regionalt, nationalt og globalt.

Kontakt

Tina Kramer Kristensen

Global Spearhead Director, Energy Systems
T: +45 51618184

For at imødekomme den rivende udvikling i energisektoren og de udfordringer, der følger med den grønne omstilling, tilbyder Rambøll en strategisk tilgang til energi, der tager højde for både udbud og efterspørgsel. Vores erfaring og holistiske perspektiv på energiplanlægning gør os i stand til at udvikle innovative løsninger, der sikrer fordele på langt sigt for både vores kunder, samfund og miljø.

Planlægning med sigte på grøn omstilling

Som strategisk forandringspartner for vores kunder benytter vi os af vores styrker inden for energistrategi og -planlægning og vores globale tilstedeværelse til at hjælpe vores kunder i en helhedsorienteret planlægning, der gør det muligt at drage fordel af den grønne omstilling. Udgangspunktet for vores arbejde er først og fremmest at forstå vores kunders behov og ambitioner, hvorigennem vi kan sikre, at vores kunder får det fulde udbytte af vores ekspertise og erfaring. 

Vores tværfaglige team er velinformeret om energiens livscyklus, og gennem et samarbejde på tværs af organisationen kan de trække på samtlige af Rambølls kompetencer og ekspertise. Dette sikrer, at vi kan svare fyldestgørende på de spørgsmål og problematikker, der følger med overgangen til grøn energi og kan give vores kunder det fulde billede i forhold til kobling af elementerne i energisystemet og kobling til andre sektorer. Derudover betyder vores holistiske og tværfaglige tilgang også, at vi kan reducere kommunikationen til ét kontaktpunkt i Rambøll for både udvikling, udførelse og implementering af energistrategi og -planlægningsprojekter globalt. 

Samarbejdet mellem Rambølls 300 kontorer fordelt på 35 lande giver vores kunder en global platform med førende energieksperter på tværs af Europa, USA og Asien, der hver især besidder stort lokalt kendskab og ekspertise. 

Industriel og urban energiplanlægning

En af de primære udfordringer med den grønne omstilling er at gøre industrier, byer og kommuner mere klimavenlige. Energi er traditionelt blevet produceret centralt og derefter distribueret til forbrugerne gennem et netværk af strømkabler og distribueringssystemer, hvilket indebærer højere omkostninger og lavere effektivitet. En grønnere fremtid forudsætter derimod en decentraliseret tilgang til energi, der udnytter de ressourcer, der er til rådighed, så omkostningseffektivt som muligt. Dette medfører en reduktion i omkostninger og optimeret udnyttelse af vedvarende energikilder, herunder en reduktion i energitab, både under produktion og i forsyningen.

Rambøll har på tværs af industrier, byer og kommuner hjulpet forbrugere, lokale myndigheder og energiproduktions- og forsyningsselskaber med at tilpasse deres energistrategier til driftsmæssige, politiske, lov- og miljømæssige målsætninger på rejsen mod en bæredygtig fremtid.

Klik her for en interaktiv brochure, der beskriver Rambølls bæredygtige løsninger til industrien i den grønne omstilling.

Vores ydelser inden for energistrategi og -planlægning omfatter:

 • Energioptimering
 • Energimodellering
 • Bæredygtighedsstrategier
 • CO2-strategier
 • Politikanalyse
 • Analyse af rammebetingelser
 • Master planer
 • Rådgivning om energilovgivning
 • Feasibility- studier
 • Markedsmodeller
 • Investeringsplanlægning
 • Due diligence
 • Forhandling
 
 

Mere information

Energistrategi og planlægning

I en energisektor, der er under konstant udvikling, tilbyder Rambøll en strategisk tilgang til energi og forsyningsprojekter, der bliver faciliteret gennem vores holistiske perspektiv på energiplanlægning.

Energistrategi: Heat Plan Denmark

I samarbejde med Aalborg Universitet har Rambøll udgivet en opdateret 2010-udgave af strategiundersøgelsen, Heat Plan Denmark. Undersøgelsen blev præsenteret for den danske Energi- og klimaminister.

Se Heat Plan Denmark-præsentationen her.

Sektorkobling og det smarte energisystem

Et bæredygtigt energisystem er baseret på grøn energi. Den grønne omstilling kræver, at vi på tværs af energisystemets forskellige elementer og kobler systemet til andre sektorer.

Læs mere om sektorkobling her.

Stærkere energistrategi- & planlægningsprodukt

Det er essentielt at have et stærkt energistrategi- og planlægningsteam, der tilgår energisektoren på en helhedsorienteret måde og samtidig har en dybdegående viden inden for hvert enkelt element i energisystemet, når vi som forandringspartner skal støtte vores kunde i den grønne omstilling.

Læs mere om energistrategi- og planlægningsprodukt her.

Rambøll støtter forskning indenfor energiinfrastruktur

Rambøll Fonden har doneret penge til udarbejdelsen af et nyt institut for energiinfrastruktur på Copenhagen Business School. Rambøll indgår som en del af rådgivningskomiteen. Læs mere om Rambølls støtte til forskningen i energiinfrastruktur. 

Sikringen af energiforsyningen til EU

I kølvandet på det nylige gasfund i det østlige Middelhav bidrager man nu yderligere til energisikkerhed og diversificering af energikilder i EU. 

Læs mere om sikkerhed af energiforsyning for EU her.

Relaterede projekter

Fjernvarme i København - Spidslastcentral i Kbh. Lufthavn

Fjernvarmesystemet i Hovedstadsregionen

Det sammenhængende fjernvarmetransmissionssystem i Hovedstadsregionen, som omfatter CTR, VEKS og Vestforbrændings forsyningsområder, udgør et af de største integrerede fjernvarmesystemer i verden.

Varmeplanlægning og fjernvarmeudbygning for Vestforbrænding

Rambøll har udarbejdet Vestforbrændings Varmeplan 2010, som viser, at en udvidelse af fjernvarmen med mere end 300.000 MWh er meget profitabel og reducerer CO2 emissionen markant. Vestforbrænding er et af de største affaldsbehandlingsselskaber i Nordeuropa. Selskabet ejer både et affaldskraftvarmeværk og et fjernvarmenet, som er tilsluttet det storkøbenhavnske fjernvarmesystem.

Oversigt over konvertering af naturgaskunder til fjernvarme i Horsens

Fjernvarme Horsens - konvertering af naturgaskunder til fjernvarme

Fjernvarme Horsens leverede i 2016 fjernvarme til ca. halvdelen af Horsens by og producerede hovedparten af varmen på det affalds- og naturgas-fyrede kraftvarmeværk. 

Fokus på energi og klima i Solrød Kommune

Solrød Kommune har siden år 2000 gennemført en række energi- og klimaprojekter i kommunen med henblik på at bremse den forventede stigning i udledning af CO2 og gøre Solrød til en af de mest klima- og energivenlige kommuner i Danmark.

Vis alle projekter under denne ydelse

Rambøll

Rambøll
Hannemanns Allé 53
DK-2300 København S
Tel:+45 5161 1000

CVR numre

CVR numre

Rambøll Danmark
35128417

Rambøll Energi
35128417

Rambøll Gruppen
10160669

Rambøll Management Consulting
60997918

Other sites

Other sites