Energi

Fjernvarme og fjernkøling

Fjernvarme og de senere år også fjernkøling spiller en stor og vigtig rolle i det danske energisystem, og omstillingen til et 100% fossilfrit energisystem har yderligere øget denne rolle i de senere år.
Fjernvarme i København

Et energinet til en million mennesker

Det 160 km lange transmissionsnet der forsyner Storkøbenhavn med varme er et af de mest sofistikerede fjernvarmesystemer i verden. Det forbedrer effektiviteten og sænker samtidig miljøbelastningen.

Læs om projektet

Relaterede artikler

3D illustration showing a positive indication of the visual impact of the district cooling plant and storage tank (green) in Taarnby

One of the world’s most advanced district energy systems developed with Ramboll’s assistance

10. juni 2019

Ramboll has supported utility company Taarnby Forsyning (TF) in establishing one of the smartest and most advanced district heating and cooling systems in the world. The project demonstrates how smart cities are built on smart solutions that promote the synergy between energy and the environment while benefitting the local community.

Detaljeret energiplanlægning sparer penge og CO2.

Et stigende antal amerikanske byer forsøger at nedbringe deres CO2-udledning. Fjernvarme og fleksibel brug af energikilder er en rentabel måde at gøre det på. Energiprofessor ser et kæmpe potentiale.

Storbritannien skruer op for fjernvarmen

Den britiske regering vil bruge 370 millioner euro på at booste energieffektiviteten i boliger og virksomheder. Kunderne har brug for planlægnings-ekspertise på alle niveauer.

How to build a smart energy system

More and more countries, regions and cities are making energy strategies. That's a complex planning task, especially if the goal is to be fossil-free and cost-efficient.

Lagring af energi er afgørende for den grønne omstilling

Gigantiske varmtvandsbassiner kan hjælpe med at regulere udbuddet af sol- og vind-energi – og dermed med at opfylde verdens klimaambitioner.

Fjernvarme og fjernkøling kort fortalt

Hos Rambøll arbejder vores 115 eksperter inden for fjernvarme og -køling på at skabe bæredygtige og langsigtede løsninger til vores kunder og til samfundet. 

Intelligente energisystemer

Vi har i mere end 40 år leveret planer for fjernvarme og -køling og intelligente energisystemer til vores kunder.

Fjernvarme

Vi har leveret rådgivning til flere end 250 fjernvarmesystemer verden over – fra små lokale net til transmissionsnet der forsyner hele byer.

Fjernkøling

Vi er involveret i fjernkølingsprojekter over hele verden.

Publikationer

Transporting Thermal Energy front page
Fjernvarme og Fjernkøling

Læs mere om vores ingeniør- og konsulentydelser inden for fjernvarme og fjernkøling her. 

Ramboll-DH-brochure
Energioplagring: Nøglen til et samfund med et lavt indhold af kulstof

Læs meget mere om energioplagring her.

Energy storage: a key to low carbon communities
Front page of district cooling capability statement
District Cooling Capability Statement

Læs vores Fjernkølingskapacitets statement her. (PDF)

District Cooling capability statement
Forside af folder om automatiseret kortlægning af fjernkølingskunder
Fjernkøling - dan et overblik over dine fremtidige kunder.

Læs mere om automatiseret kortlægning af profitable fjernkølingsområder her (PDF).

District cooling – get an overview of your future customers
Varmeoplagringshuller

I store fjernvarmesystemer er varmeoplagringshuller en økonomisk fordelagtig energikilde, der kan reducere både peak loads og varmeprisen. Læs brochuren her.

Heat storage pit
Hydrauliske beregninger

Læs vores brochure om hydrauliske beregninger og analyser for et optimalt design af Fjernvarmesystemer.

Hydraulic analysis
PDF reader ikon
GIS

Læs vores brochure om geografiske informationssystemer (GIS).

GIS
Integrated district heating in Copenhagen
Publikation: Integreret fjernvarme i København

Fjernvarmesystemet i Storkøbenhavn er et af de største bydækkende fjernvarmesystemer i verden. Denne publikation indeholder et kort over systemet, samt en oversigt over stakeholderne. Læs brochuren her.

Integrated district heating in Copenhagen
Geotermisk energi

Læs mere om vores services inden for geotermiske fjernvarmeanlæg. 

Geothermal Energy
Community energy – Planning, development and delivery (USA)

Ledere på tværs af USA står over for økonomiske, sociale og bæredygtighedsproblemer, som lokal energiproduktion kan imødekomme. Med afsæt i erfaringerne i lokalsamfundene på tværs af USA og i udlandet forsøger denne IDEA-publikation at hjælpe samfundsledere med lokale energiprojekter.

Community energy – Planning, development and delivery (USA)
Front page of Community Energy Guide (Canada)
Community energy – Planning, development and delivery - Strategies for thermal networks (Canada)

Fjernvarme er veletableret i mange Canadiske byer. Det leverer pålidelig, effektiv, økonomisk overkommelig og ren termisk energi fra lokalt kontrolleret og super velfungerende centralværker. Denne Community Energy Development Guide er en hjælp til lederer på tværs af Canada. Læs brochuren her.

Community energy – Planning, development and delivery - Strategies for thermal networks (Canada)
Front page of the guide Community energy – Urban planning for a low carbon future (UK)
Community energy – Urban planning for a low carbon future (UK)

Denne samling af TCPA og CHPA guide er designet til at afhjælpe Britiske stakeholders i både den private og offentlige sektor til at forstå politisk støtte lav-kulstof- og nul-kulstofsløsninger. Med udgangspunkt i best practice demonstrer guiden effektive energistrategier og hjælper med at planlægge levering af samundsenergi. Læs mere her. 

Community energy – Urban planning for a low carbon future (UK)
Pipes
Feature article about district heating

Kombineret produktion af varme og elektricitet reducerer både omkostninger og CO2-udslip. Et banebrydende projekt vil bruge overskydende varme fra Londons undergrund til at producere fjernvarme. Læs mere her.

District heating is getting cooler
Hot|Cool 2 2019: Smart integration of energy and waste water

Et projekt i Taarnby, Danmark, demonstrerer symbiosen mellem fjernvarme, electricitet, spildevand og grundvand til integration af vekslende vedvarende energi.

Read the article in Hot|Cool
Hot|Cool 2 2018: The History of Danish District Heating

Lokalt demokratisk ejerskab har været drivkraften for en innovativ og effektiv fjernvarmesektor i mere end 100 år. Læs mere her.

Read the article in Hot|Cool
Hot|Cool 3 2017: Liveable Campuses

Nedbrydning af omkostningsbarrieren for fjernvarme i USA.

Read the article in Hot|Cool
Hot|Cool 3 2017: District Heating Tariffs

Moderne elektroniske varmemålere vil hjælpe byen med at implementere og drive omkostningseffektiv varmeforsyning. Læs mere her.

Read the article in Hot|Cool
Hot|Cool 1 2017: The Smart Energy System

Det smarte energisystem integrerer vekslende vedvarende energi. Læs mere her.

Read the article in Hot|Cool
Hot|Cool 4 2016: Campus Energy (US and Canada) - Energy Efficiency and Steam to Hot Water Conversions

Universiteter og colleges på tværs af hele Nordamerika overvejer i stigende grad deres energi- og vedligeholdelsesomkostninger.

Read the article in Hot|Cool
Hot|Cool 3 2016: Financing District Energy Projects

COP21-aftalen vil være en drivkraft for investeringer i lav-kulstofsteknologier. Der er særligt tale om energiinfrastrukturer i byer; herunder fjernvarme og fjernkøling.

Read the article in Hot|Cool
Hot|Cool 2 2016: District Heating and Cooling - A Matter of Ownership

En oplagt mulighed for omkostningseffektiv lav-kulstofsenergi.

Read the article in Hot|Cool
Hot|Cool 1 2016: How to Ensure Long Lifetime of District Heating Networks

Fjernvarmesystemet er en vigtig del af energiinfrastrukturen i mange byer. Læs mere her.

Read the article in Hot|Cool
Hot|Cool 1 2016: Large Thermal Storages

En vital del af fjernvarmesystemet. Et stigende antal lande vil gennemføre handlingsplaner med det formål at reducere forbruget af fossile brændstoffer på en omkostningseffektiv måde. 

Read the article in Hot|Cool
Ramboll Maintenance Academy courses 2019 and 2020

Læs mere om Rambølls Maintenance Academy kurser 2019 og 2020 her (PDF). 

course-catalogue-maintenance-academy-2019_Singlepages

Rambøll

Rambøll
Hannemanns Allé 53
DK-2300 København S
Tel:+45 5161 1000

CVR numre

CVR numre

Rambøll Danmark
35128417

Rambøll Energi
35128417

Rambøll Gruppen
10160669

Rambøll Management Consulting
60997918

Other sites

Other sites