Solenergi

Energi fra solen er den største energikilde på Jorden. Den daglige indstråling fra solen til vores klode er omtrent 6.000 gange så stor som den energi, der dagligt forbruges på jorden. Solenergi er en af de hurtigst voksende alternative energikilder.

Rambøll CUBE solcelleanlæg

Kontakt

Anders Møller

Anders Møller

Afdelingsleder, Termisk energi, vest
T: +45 5161 7535
Christian Teil Fyhn

Christian Teil Fyhn

Team Coordinator
T: +45 51611009
Rasa Krutulyte Ørsted

Rasa Krutulyte Ørsted

Chief Project Manager
T: +45 51 61 49 70

Solvarme

Solvarmeanlæg forvandler solens energi til varme eller termisk energi gennem opvarmning af vand. Solvarme er et af de mest kendte og bæredygtige alternativer til traditionelle energiformer. Rambøll er globalt førende rådgiver inden for solvarme og har været involveret i forskning og udvikling af de nyeste teknologier, bl.a. underjordiske sæsonlagre, og har desuden været med at planlægge og projektere nogle af de største solvarmeanlæg i verden. Prisen på solvarme fra store anlæg til fjernvarme er 4-6 gange lavere end prisen på solvarme fra små anlæg på enfamiliehuse. Store solvarmeanlæg kan nu konkurrere med visse biomassefyr og mange elektriske varmepumpeløsninger.

Sæsonbestemt varmelagring

Store solvarmeanlæg kan potentielt stå for mere end 50 % af den årlige varmeproduktion. For at opnå så høj en varmeforsyning fra solkraft er det nødvendigt at benytte sig af sæsonbestemt varmelagring. Rambøll er i øjeblikket involveret i design og konstruktion af to af verdens største sæsonvarmelagre, med en kapacitet på op til 200.000 m3. Energiprisen fra disse store anlæg kan konkurrere med naturgasfyr og visse varmepumpeløsninger.

Efterspørgslen efter store solvarmeanlæg forventes at stige i lande med et varmt klima, en centraliseret varmeforsyning og en progressiv klimapolitik. 


Solceller

Prisen på solceller (photovoltaiske (PV) celler) er faldet markant i de senere år og er nu en mulighed for forsyningsselskaber, investorer og store elforbrugere. Solceller er en pålidelig, forudsigelig og økonomisk måde at producere vedvarende energi på. Storskala solcelleanlæg kan installeres hurtigt, kan let udvides og kan etableres selv i afsides områder med vanskelige adgangsforhold.

På verdensplan er mere end 900 GW solcelleanlæg nu i drift, og antallet vokser støt. I løbet af de sidste 15 år har Rambøll leveret ydelser til installering af storskala solcelleanlæg i Europa, Afrika og Mellemøsten.

Stort og småt

Rambøll har leveret konsulentydelser i forbindelse med en række solcelleanlæg. Anlæggene varierer i størrelse, fra 200 m2 til det største solcelleanlæg på mere end 50.000 m2.

Services

Rambølls rådgivning inden for dette område omfatter:

  • Tekniske og økonomiske forundersøgelser
  • Projektering, udarbejdelse af udbudsmateriale og myndighedsgodkendelse 
  • Byggeledelse
  • Indregulering og idriftsættelse 
  • Opfølgning og drift

Publikationer

Brochure om solenergi

Læs mere i brochuren


Damvarmelagre

Med et damvarmelager kan man udnytte de billigste energikilder og spare spidslast.


Læs vores brochure om damvarmelagre.

Brochure om fremtidens fjernvarme

I samarbejde med Rambøll har tre sønderjyske kommuner konverteret til nye, fleksible fjernvarmeløsninger.


Læs brochuren her (på engelsk)

Relaterede Projekter

Store solvarmeanlæg

Rambøll har siden 1990 ydet rådgivning i forbindelse med at udvikle og etablere store solvarmeanlæg i Danmark. Anlæggene varierer i størrelse fra ca. 200 til 18.000 m2

Vis alle projekter under denne ydelse

Rambøll

Rambøll
Hannemanns Allé 53
DK-2300 København S
Tel:+45 5161 1000

CVR numre

CVR numre

Rambøll Danmark
35128417

Rambøll Energi
35128417

Rambøll Gruppen
10160669

Rambøll Management Consulting
60997918

Other sites

Other sites