Vedvarende energi

Rundt regnet 16 % af verdens energiforbrug stammer fra vedvarende energikilder som biomasse, vand, vind, sol og geotermi. I løbet af de seneste 25 år har vedvarende energi været en af de drivende kræfter for væksten i den globale grønne energisektor, og i dag har mere end 30 nationer vedvarende energikilder, der dækker mere end 20 % af deres energiforbrug.

Kontakt

Vindenergi: Søren Juel Petersen
Solenergi: Rasa Krutulyte Ørsted
Solvarme: Christian Teil Fyhn.
Affaldsenergi: Bettina Kamuk
Biomasse: Preben Messerschmidt
Biogas: Ole Poulsen
Vandkraft: Bernd Kim Okkels
Geotermisk energi: Anders Møller
Tidevands- og bølgeenergi: Kim Nielsen
 
Rasa Krutulyte Ørsted

Rasa Krutulyte Ørsted

Chief Project Manager
T: +45 51 61 49 70
Christian Teil Fyhn

Christian Teil Fyhn

Team Coordinator
T: +45 51611009
Bettina Kamuk

Bettina Kamuk

Global Market Director, Energy from waste
T: +45 5161 8626
Preben V. Messerschmidt

Preben V. Messerschmidt

Projektdirektør
T: +45 51613363
Ole Poulsen

Ole Poulsen

Afdelingsleder
T: +45 5161 8438
Bernd Kim Okkels

Bernd Kim Okkels

Head of New Technologies, Process & Solar
T: +45 51612377
Anders Møller

Anders Møller

Afdelingsleder, Termisk energi, vest
T: +45 5161 7535
Kim Nielsen

Kim Nielsen

Wave Energy Consultant
T: +45 5161 8441

Vedvarende energi er afgørende for omstillingen til et bæredygtigt energisystem med lavt CO2-aftryk. I løbet af de sidste 25 år har vedvarende energikilder været drivkraften bag udviklingen i den globale sektor for ren energi, og i dag kommer 19 % af verdens energiforbrug fra vedvarende energikilder.

Rambølls energiteam har ekspertviden inden for hele spektret af vedvarende energiteknologier. Vi tilbyder rådgivning inden for vindenergi, solenergi, affaldsenergi, biomasse, biogas, vandkraft, geotermisk energi, tidevands- og bølgeenergi.

Vindenergi

Rambøll har mere end 30 års erfaring i vindindustrien. Vores portefølje omfatter offshore vindenergiprojekter i 21 lande og onshore vindprojekter i 60 lande. Sammenlagt har Rambøll mere end 300 medarbejdere, der udelukkende arbejder med vindenergi, hvilket betyder, at vi kan levere ydelser med globalt perspektiv og lokal ekspertviden. Vores tværfaglige ekspertise gør det muligt at levere vi en komplet ydelse, der tager hånd om hele projektets livscyklus fra planlægning og projektudvikling til projektering, indkøb, implementering og opfølgning på drift, vedligeholdelse og dekommissionering af udtjente vindmøller.

Solenergi

Rambøll har over 25 års erfaring med solenergi. Vi har arbejdet på mere end 500 små og store solenergiprojekter i mere end 25 lande. Vores erfaring omfatter også rådgivning til solvarmeanlæg i størrelser på under 200 m2 til verdens største solvarmeanlæg på 150.000 m2, der ligger i Silkeborg.

Affaldsenergi

Rambøll er en globalt anerkendt rådgiver inden for affaldsenergi. Rambøll har opnået denne position gennem en lang række projekter, hvor vi har været ansvarlige for planlægning, projektering, indkøb og kontrahering af affaldsanlæg. Rambøll har arbejdet på affaldsenergiprojekter i 45 forskellige lande og har været rådgiver på 155 nye enheder og opgraderinger. Rambøll har også stor erfaring inden for planlægning og implementering af biogasanlæg, der producerer biogas fra bionedbrydeligt affald om omdanner det til klimavenlig el og varme.

Biomasse

Rambøll er en af de førende rådgivende ingeniørvirksomheder inden for biomasse med erfaring fra mere end 60 biomasseanlæg til produktion af varme, el og kraftvarme og med anvendelse af et bredt spektrum af brændselstyper. Vi er specialiseret i pålidelige og høj-effektive anlæg, hvor flere af anlæggene benytter sig af avancerede energigenvindingssystemer, der gør det muligt at nå en energieffektivitet på mere end 100%.  

Biogas

Anvendelsen af biogas til transportmidler eller i eksisterende gasforsyningsnet udgør et vigtigt bidrag til bæredygtighed, da brændstoffet er vedvarende og har målbare miljømæssige fordele. Rambøll tilbyder en bred vifte af serviceydelser inden for gasanvendelse fra opgraderingsanlæg, gasdistributionssystemer såsom brændstofdepoter til busser, og distribution til eksisterende eller nye ledningsnet. 

Vandkraft

Igennem årene er Rambøll blevet en velkendt rådgiver inden for vandkraft særligt på det svenske marked. Rambøll arbejder med at opgradere og strømline vandkraftværker. Ved at udnytte den nyeste teknologi og optimeringsløsninger forbedrer vi vandkraftværkerne med henblik på at højne effektiviteten. Vi designer, overvåger og sikrer kvaliteten af investeringer i både opgraderinger og nye vandkraftværker.

Geotermisk energi

Rambøll har over 15 års erfaring inden for geotermisk energi. Dette inkluderer seismiske, geologiske, og geofysiske undersøgelser, samt modellering og hydrauliske beregninger og evalueringer. Rambøll har desuden specifik viden om layout af områder til boringer/infrastruktur, indhentning af tilladelser, samt opfølgning på drift og vedligeholdelse.

Tidevands- og bølgeenergi

Rambøll har lang erfaring med at skabe innovative konstruktioner i havmiljøet og inddrager denne erfaring i arbejdet med tidevands- og bølgeinstallationer. Rambøll hjælper i øjeblikket svenske Minesto med at udfolde teknologien.  

 

 

Projekter

Maabjerg Bioenergy Drift A/S’ biogasanlæg i Holstebro

Maabjerg Bioenergy Drift A/S

Maabjerg Bioenergy Drift A/S’ biogasanlæg i Holstebro har en grøn linje (gylle og energiafgrøder) og en industriel linje (spildevandsslam og industriaffald). Projektet omfattede også tilkoblingsledninger til Holstebro Renseanlæg, Vinderup Varmeværk og omlastestation – i alt 50 km ledninger til gylle og gas.

Avedøreværket – et af verdens mest effektive multibrændselskraftværker

Siden Avedøreværkets første enhed, Avedøre 1, blev etableret i 1980’erne, har Rambøll regelmæssigt leveret ekspertrådgivning til Ørsted inden for en række områder. Avedøreværkets anden enhed, der er beliggende på kysten syd for København, anvender naturgas, olie, halm og træpiller til at generere både varme og elektricitet. Anlægget er et af de mest effektive i verden: det udnytter op til 94 pct. af energien i brændstofferne og har en elvirkningsgrad på op mod 49 pct. 

Vis alle projekter under denne ydelse

Rambøll

Rambøll
Hannemanns Allé 53
DK-2300 København S
Tel:+45 5161 1000

CVR numre

CVR numre

Rambøll Danmark
35128417

Rambøll Energi
35128417

Rambøll Gruppen
10160669

Rambøll Management Consulting
60997918

Other sites

Other sites