Transformerplatforme

Efterhånden som kapaciteten på offshore vindmølleparker øges med parkerne placeret længere fra land og på dybere vand, oplever bygherrer og operatører yderligere udfordringer i planlægningen af design, layout, vedligeholdelse og driftsfilosofier for selve vindmølleparken såvel som for nødvendige transformerplatforme.

Transformerplatforme

Kontakt

Jesper Thomsen

Jesper W. Thomsen

Business Development Director, North Sea
T: +45 5161 2375

Specialister i projektering af transformerplatforme

Rambøll har specialiseret sig i design af transformerplatforme til offshore vindmølleparker. Som et af de ledende ingeniørfirmaer med rådgivning indenfor offshore design har vi et grundigt kendskab til de udfordringer, som er knyttet til design, konstruktion, vedligeholdelse og drift af transformerplatforme og vindmølleparker.

Vores ydelser indenfor transformerplatforme dækker:

  • Definition af design standarder og udvikling af sikkerhedsfilosofier
  • Layoutdesign
  • Implementering af elektrisk og mekanisk udstyr og kontrolsystemer
  • Specificering af alt hjælpeudstyr samt sikkerhedsudstyr
  • Mandskabsfaciliteter og helikopterdæk
  • Design af jackets-/substruktur inkl. j-rør til kabler, bådlandinger og fundament/pæle, korrosionsbeskyttelse m.m.
  • Installationsprocedurer

Bred og omfattende erfaring i offshore design

Rambølls store og dokumenterede erfaring indenfor transformerplatforme er baseret på fire årtiers erfaring med offshore olie- og gasprojekter og mere end et årtis projektering af fundamenter til offshore vindmøller. Det er på baggrund af denne solide erfaring at vores specialister arbejder nationalt og internationalt med konceptudvikling og projektering af transformerplatforme. 

I de senere år har vi udført detaljeret design af topsides  og substrukturer til transformerplatforme for adskillige af Nordeuropas største offshore vindmølleparker.

Tværfagligt designteam

Rambølls tværfaglige designteam håndterer hele designprocessen fra konceptudvikling til projektering, installation og idriftsættelse.

Vi projekterer sub-strukturer/jackets og designer topsides layout, der tager sikkerhed, mekanisk håndtering, idriftsættelse, drift og vedligehold i betragtning. Designet inkluderer implementering af elektrisk udstyr som transformere, reaktorer, GIS switchgear, MV/LV-switchgear, UPS-system (uafbrudt strømsystem) og SCADA/kontrolsystem og specifikationer af alt hjælpeudstyr som kraner, nødstrømssystemer, workshops, brandslukningssystemer og afløbssystemer.

Læs mere

Design af offshore transformerplatforme


"Offshore substation design" (engelsk)

Rambøll

Rambøll
Hannemanns Allé 53
DK-2300 København S
Tel:+45 5161 1000

CVR numre

CVR numre

Rambøll Danmark
35128417

Rambøll Energi
35128417

Rambøll Gruppen
10160669

Rambøll Management Consulting
60997918

Other sites

Other sites