Bæredygtig byudvikling

Kontakt os

Henrik Stener Pedersen

Direktør
T: +45 5161 8124
M: +45 5161 8124

Erik Møberg

Senior Director
T: +45 5161 7974
M: +45 5161 7974
Hver dag vokser antallet af mennesker, der bor i byer, med 180.000, og rundt om i verden betaler byer nu prisen for dårlig planlægning. De globale udfordringer kræver en tværfaglig tilgang, der kan skabe grundlag for en mere levedygtig og bæredygtig fremtid.
Urbanisering er ikke kun en global udfordring. Herhjemme forudser Aarhus Kommune fx en befolkningstilvækst på 11 % på under ti år. Og flere af Københavns omegnskommuner arbejder på at koble holistiske udviklingsstrategier på infrastrukturprojekter. Både ude og hjemme rådgiver vi byer til at finde den rette balance mellem infrastruktur, økonomisk vækst, miljø og udvikling af samfundet, når de planlægger fremtiden. Vi kalder det bæredygtig byudvikling.

Inden for bæredygtig byudvikling tilbyder vi:
  • Samfundsøkonomiske analyser (f.eks. cost-benefit analyser)
  • Workshops om strategisk byplanlægning
  • Inddragelse af interessenter og kommunikation
  • Institutionel og juridisk kapacitetsopbygning
  • Katalog med bæredygtige tiltag samt rådgivning om kort- og langsigtede gevinster
  • Handlingsplaner og implementeringsrådgivning

Rådgiver verdens mest bæredygtige byer

Byer er blevet katalysatorer for økonomisk velstand og udvikling. Vi tror derfor på, at en afbalanceret tilgang til urban udvikling er den rigtige, hvis investeringerne skal give mærkbare resultater for byer og samfundet som helhed.

Vi arbejder naturligvis globalt, og vi har rustet både lande og byer til et bæredygtigt opsving. Fra Oslo i nord til Jeddah, Saudi-Arabien, i syd. Fra Chicago i vest til Singapore i øst. Som Københavns Kommunes langsigtede rådgiver har Rambøll ydet et stort bidrag til Københavns status som den mest 'liveable city' i verden (kåret af Monocle).

Et laboratorium for forskning og samarbejde

Urbane løsninger har været en del af vores DNA i flere årtier. Udover Rambølls i forvejen brede udvalg af services har vi udviklet Liveable Cities Lab for at sikre, at vores eksperter arbejder tæt sammen og fokuserer på at udvikle forskningsbaserede og bæredygtige løsninger på det strategiske såvel som det operationelle niveau.

Målet med Liveable Cities Lab er at bygge en platform for videndeling af den nyeste forskning og viden om Liveable City Development med førende universiteter, forskningsinstitutter, private organisationer og byer.

Find mere inspiration om bæredygtig byudvikling

Creating Livable Cities

En by bør være bæredygtig og tiltrækkende at bo i for dens indbyggere. Nordiske byer er rollemodeller for byer, der stræber efter at skabe 'det gode liv' for deres indbyggere.
Læs mere om, hvordan vi skaber bæredygtige byer

Rambøll

Rambøll
Hannemanns Allé 53
DK-2300 København S
Tel:+45 5161 1000

CVR numre

CVR numre

Rambøll Danmark
35128417

Rambøll Energi
35128417

Rambøll Gruppen
10160669

Rambøll Management Consulting
60997918

Other sites

Other sites