Social & Economic Impacts

Kontakt os

Henrik Stener Pedersen

Direktør
T: +45 5161 8124
M: +45 5161 8124
Store investeringer påvirker samfundet i en grad, som er svær at forstå. Vi tegner det fulde billede af de samfundsøkonomiske konsekvenser af dit projekt – fra de økonomiske omkostninger og fordele til de sociale og miljømæssige effekter på den bæredygtige udvikling af samfundet.

Hvordan sørger vi for, at vores investering betaler sig? Er det den rette investering? Og hvad vil der ske, hvis vi ikke investerer overhovedet? Vores socioøkonomiske model leverer både de kvantitative og kvalitative svar for at sikre, at en investering eller et politiske initiativ giver maksimal værdi for samfundet som helhed. Vi sætter en ære i at levere analyser, der er baseret på de højeste metodiske standarder og den nyeste forskning, samtidig med at de er direkte anvendelige i beslutningsprocessen.

Inden for Samfundsøkonomiske analyser tilbyder vi:

  • Cost-benefit analyser
  • Fordelingsmæssige konsekvensanalyser (budgetøkonomiske analyser)
  • Lokal- og regionaløkonomiske analyser
  • Analyser af bæredygtig udvikling
  • Analyser af ejerskabsmodeller
  • Risiko- og følsomhedsanalyser vha. Monte Carlo-simulering
  • Business cases – herunder brug af statens business case-model
  • Politiske anbefalinger

Skudsikre anbefalinger

Vores analytiske rammeværktøj dækker alle aspekter af dit projekt. Fra de økonomiske og sociale omkostninger og fordele til de fordelingsmæssige konsekvenser for de involverede parter og påvirkningen af den bæredygtige by- og samfundsudvikling. Vi udfører risiko- og følsomhedsanalyser, der gør vores politiske anbefalinger helt skudsikre. Samlet set løfter vores holistiske tilgang den samfundsøkonomiske analyse til et nyt niveau, der gør den nem at bruge som beslutningsgrundlag.

Teknisk og tværfaglig ekspertise

Vi samarbejder med sektorspecialister og tekniske ingeniører fra Rambøll Gruppen for at tilbyde en tværfaglig ekspertise, der gør det muligt at træffe beslutninger på et omfattende vidensgrundlag og forme en helhedsløsning med solide resultater.

Med denne kombination af ekspertviden og sektorkendskab har vi fx analyseret de samfundsøkonomiske konsekvenser af en ny storlufthavn i London og en havneudvidelse i Nuuk. I København har vi beregnet de socioøkonomiske effekter af en prisvindende klimaplan, der skal gøre byen mindre sårbar over for skybrud.

På kundesiden arbejder vi med en lang række større organisationer som ministerier, styrelser, kommuner, NGO'er, private virksomheder og Europa-Kommissionen.

Find mere inspiration om samfundsøkonomiske analyser

Cloudburst Adaption - A cost-benefit analysis

Blue-green cities, cloudburst highways and increased cooperation across traditional fields of expertise give the best protection and well-being.


Report on the Socio-Economic Impacts of cloudbursts

Rambøll

Rambøll
Hannemanns Allé 53
DK-2300 København S
Tel:+45 5161 1000

CVR numre

CVR numre

Rambøll Danmark
35128417

Rambøll Energi
35128417

Rambøll Gruppen
10160669

Rambøll Management Consulting
60997918

Other sites

Other sites