Urban mobilisering

Kontakt os

Henrik Stener Pedersen

Direktør
T: +45 5161 8124
M: +45 5161 8124
Når byer konkurrerer på globalt plan, er byudviklingsprojekter ’talk of the town’. Men hvordan går det til, at ikoniske bygninger og fælleskaber ofte er lige så livlige som et bibliotek efter lukketid? Med en holistisk og tværfaglig tilgang hjælper vi byer og developere med at involvere slutbrugeren i udviklingsarbejdet. Vi kalder det urban mobilisering.
De fleste urbane projekter begynder med stærke visioner og de bedste intentioner. Men mange af disse bliver aldrig indfriet. Én af årsagerne er, at projekterne har en tendens til kun at leve i planlægningsfasen med en snæver kreds af involverede interessenter. Derfor er der behov for en ny tilgang til urbane projekter – baseret på strategiske mål, co-creation og bred, urban mobilisering.

Vores tilgang til urban mobilisering fokuserer på områder såsom:
  • Udvikling af visioner, fortællinger, strategiske intentioner og mål
  • Sømløs integration af flere fagdiscipliner i holistiske løsninger
  • Håndtering af kompleksitet, innovation, scoping og re-scoping gennem hele projektet
  • Involvering og håndtering af interessenter – i de rigtige processer med den rigtige timing
  • Facilitering af processer – fra strategiske dialoger til den faktiske co-creation med borgerne
  • Opsøgende kommunikation fra tidlig udviklingsfase til realisering

Effekter af urban mobilisering

En holistisk og integreret tilgang, der udfolder co-creation and urban mobilisering gennem hele projektet, sikrer kvalificerede beslutninger, de bedst mulige løsninger, større gevinster og et stærkere ejerskab hos interessentgrupper. Når det kommer til den fysiske realisering af projektet, er der færre ubehagelige overraskelser – undgå fx manglende fokus på gevinster, urealistiske budgetter eller tekniske løsninger, der ikke kan realiseres. Desuden har projektet borgernes opbakning – de hjalp jo med at designe det.

Samtidigt er der også bevis for, at gevinstrealisering er større i byområder, hvor projekter er baseret på co-creation og urban mobilisering. Der er altså mange gode grunde til, at penge, der bliver brugt strategisk velovervejet i de tidlige udviklingsfaser, er en god investering.

Ingen løse kanoner

I mere end et årti har Rambøll som nogle af de første kæmpet for at implementere et stærkt fokus på mobilisering i vores aktiviteter. Vi betragter med andre ord bæredygtig byudvikling som vores hjemmebane.
Som managementkonsulenter i en stor ingeniørvirksomhed er vi alt andet end løse kanoner. Vi kender til alle dele af værdikæden og den komplekse dynamik, der fx opstår mellem byplanlæggere og embedsmænd, developere, arkitekter og borgere.

Relaterede services

Rambøll

Rambøll
Hannemanns Allé 53
DK-2300 København S
Tel:+45 5161 1000

CVR numre

CVR numre

Rambøll Danmark
35128417

Rambøll Energi
35128417

Rambøll Gruppen
10160669

Rambøll Management Consulting
60997918

Other sites

Other sites