Evaluering og Policyrådgivning

Store beslutninger kan kun træffes på baggrund af den aktuelt bedste viden og handlingsorienterede anbefalinger. Med Nordens absolut førende evalueringsmiljø hjælper vi beslutningstagere med at løfte kvaliteten og hæve effektiviteten i den offentlige sektor.

Kontakt os

Martin Haaning

Direktør
T: +45 5161 7842

Line Dybdal

Director
T: +45 5161 7854
M: +45 5161 7854

Med flere end 170 evalueringskonsulenter i seks lande udgør policyrådgivning og evaluering én af Rambøll Management Consultings kernefagligheder. Vi kombinerer de højeste evalueringsstandarder med en unik forståelse for velfærdsområder som beskæftigelse, uddannelse og socialpolitik for at evaluere og dokumentere effekterne af politiske programmer og indsatser – herhjemme, i Norden og på EU-niveau.

Evidensbaseret rådgivning

Vores ydelser er mange: Vi evaluerer politiske initiativer såsom hjemløsestrategien og nationale tests i folkeskolen. Vi hjælper offentlige myndigheder med at udvikle en performancekultur. Vi udfører cost-benefit analyser for at sikre, at begrænsede ressourcer bliver fornuftigt fordelt.

Men det handler ikke bare om at få de hårdt pressede budgetter til at række. Vi muliggør måling og rapportering af kvaliteten af velfærdsydelserne med et unikt it-system, og vi omsætter ofte vores indsigt fra evalueringer til inspirationshæfter, temahjemmesider eller best practice cases, fordi vi tror på, at viden er en katalysator for forandring.

Fællesnævneren for det hele er vores stærke tradition for evidensbaseret rådgivning.

Rambøll

Rambøll
Hannemanns Allé 53
DK-2300 København S
Tel:+45 5161 1000

CVR numre

CVR numre

Rambøll Danmark
35128417

Rambøll Energi
35128417

Rambøll Gruppen
10160669

Rambøll Management Consulting
60997918

Other sites

Other sites