Evaluering og Policyrådgivning

Kontakt os

Martin Haaning

Direktør
T: +45 5161 7842

Line Dybdal

Director
T: +45 5161 7854
M: +45 5161 7854
Bedre viden giver bedre beslutninger. Med en kombination af de højeste evalueringsstandarder og unikt sektorkendskab dokumenterer vi effekterne af politiske initiativer og leverer handlingsorienterede anbefalinger.
Hvordan kan samfundet støtte trivslen hos udsatte børn og unge? Hvordan kan vi styrke elevernes læring i folkeskolen? Og hvordan kan vi hjælpe de arbejdsløse tilbage på sporet?

Hvert år investerer vi milliarder i at forbedre samfundet. Men ressourcerne er knappe, og vi kan ikke agere ud fra mavefornemmelser. Hvis vi skal have værdifuld velfærd for pengene, kræver det, at vi får solid evidens for, hvad der rent faktisk virker. Vores ambition er at skabe den aktuelt bedste viden og gøre den tilgængelig for politikere og embedsværk, så de bliver i stand til at træffe de bedste beslutninger.

Inden for evaluering tilbyder vi:
  • Program- og policy-evalueringer
  • Lov- og reguleringsevalueringer
  • Effekt- og virkningsevalueringer
  • Procesevalueringer
  • Implementeringsevalueringer
  • Randomiserede kontrolforsøg (RCTs)

Evidensbaseret politik

Vores tilgang er baseret på en stærk, akademisk tradition. Derfor insisterer vi på at anvende den seneste evalueringsforskning og førende analyse- og dataindsamlingsmetoder for at garantere, at evalueringer og effektmålinger hviler på et omfattende evidensgrundlag. Vores konsulenter kombinerer analytisk tæft med højtspecialiseret sektorviden om kernevelfærdsområder som uddannelse, beskæftigelse og socialpolitik. Det indgående kendskab betyder, at vi ved, hvordan vi skal interviewe fx en dement ældre eller et sårbart barn, og vi kan på den måde lægge fundamentet til en evidensbaseret politik, der er fast forankret i virkeligheden.

Som praktisk orienterede konsulenter er vi samtidig eksperter i at bygge bro mellem håndfast evidens og konkret politik gennem handlingsorienterede anbefalinger. De sikrer nemlig, at politikere, offentlige ledere og fagprofessionelle bruger best practice-metoder til størst mulig gavn for borgerne.

Fx har vi dokumenteret, hvordan nationale test bidrager til at styrke skolernes evalueringskultur, og vi har identificeret de mest afgørende faktorer, der kan nedbringe ungdomskriminalitet.

Etableret thought leader

Med flere end 170 evalueringskonsulenter i Danmark, Sverige, Norge, Finland og Tyskland udgør vi ét af Europas førende evalueringsmiljøer. Alle konsulenter bliver uddannet gennem krævende træningsprogrammer i vores eget Evaluation Society, og siden 2000 har vi udgivet flere artikler i fagfællesbedømte tidsskrifter end førende universiteter. Vi deler vores viden i de mest anerkendte evalueringsnetværk i Europa og resten af verden, og vores innovative tilgang til randomiserede kontrolforsøg (RCTs) har fået international opmærksomhed.

Vi arbejder primært for ministerier, kommuner, regioner og Europa-Kommissionen.

Find mere inspiration om evalueringsområdet

Rambøll

Rambøll
Hannemanns Allé 53
DK-2300 København S
Tel:+45 5161 1000

CVR numre

CVR numre

Rambøll Danmark
35128417

Rambøll Energi
35128417

Rambøll Gruppen
10160669

Rambøll Management Consulting
60997918

Other sites

Other sites