Implementering

Kontakt os

Jeppe Ostersen

Landedirektør
T: +45 5161 7921
DG

David Graff

Manager
T: +45 5161 7628
M: +45 5161 7628
Implementering af reformer og forandringer er én af de største udfordringer for offentlige topledere. Derfor opruster de fremsynede myndigheder i disse år for at udvikle nye tilgange og metoder inden for feltet. Her står Rambøll som en foretrukken samarbejdspartner for de organisationer, der sigter mod en helhedsorienteret tilgang til implementering.

Vidste du, at det kan tage mere end et årti før vidensbaserede metoder når ud i dit lokalsamfund? Implementeringsforskere kalder fænomenet ”den 17-årige rejse”, og det er et eksempel på de mange udfordringer i arbejdet med implementering og praksisændring i den offentlige sektor.

Hos Rambøll Management Consulting mener vi, at det er nødvendigt at ændre den måde man tænker og forstår implementering, for at vi kan skabe ændringer, der kommer borgere og brugere til gavn. Vi rådgiver derfor ministerier, styrelser og kommuner i nye metoder til at sikre læring og bæredygtige ændringer af praksis i den offentlige sektor.

Inden for implementering tilbyder vi ydelser såsom:

  • Strategisk rådgivning om design og implementering af reformer og forandringsprogrammer
  • Tværfaglig bistand til gennemførelse af strategiske forandringsprogrammer
  • Forundersøgelser og parathedsvurdering via medarbejder- og brugerinvolvering
  • Træningsforløb og coaching af ledere og ledergrupper
  • Oplæring og coaching af medarbejdere, samt støtte til facilitering af læringsgrupper
  • Rådgivning i benyttelse af data i implementeringsprocesser samt bistand til evaluering og resultatdokumentation

Nye tilgange via tværfaglige teams

Rambøll har hjulpet nationale og lokale myndigheder i en række forskellige lande med at udvikle mere bæredygtige implementeringsprocesser. Som mangeårig konsulent for både Undervisningsministeriet, Beskæftigelsesministeriet og Socialministeriet har vi bistået med strategisk rådgivning og været udførende på en række banebrydende nationale reformprogrammer. Her har vi bidraget til at udvikle nye tilgange til implementering ved hjælp af vores tværfaglige ydelser og forskellige eksperter. Samtidig kombinerer vi træningsprogrammer og coaching for ledere og medarbejdere med systematisk anvendelse af data til læring og evaluering af implementeringsprocesser.

Kobler data til implementering

Rambøll samarbejder med Socialstyrelsen om at implementere Housing First-tilgangen i 23 danske kommuner, hvor man arbejder mod at give hjemløse permanent bolig og individuel social støtte. Tilgangen funderes på implementeringen af tre forskellige metoder (CTI, ICM og ACT), og Rambøll assisterer blandt andet kommunerne i dataindsamlingen og hjælper dem med at benytte data til at reflektere over deres praksis. Housing First er endnu et eksempel på, hvordan vi i Rambøll arbejder tæt med kunderne og kobler vores data og rådgivning til deres implementering.

Hent gratis white paper om implementering

Få indgående viden om implementering

Her får du viden og praktiske værktøjer, der kan hjælpe dig gennem den kompleksitet, der kan være i forbindelse med implementering.


Hent white paper her

Rambøll

Rambøll
Hannemanns Allé 53
DK-2300 København S
Tel:+45 5161 1000

CVR numre

CVR numre

Rambøll Danmark
35128417

Rambøll Energi
35128417

Rambøll Gruppen
10160669

Rambøll Management Consulting
60997918

Other sites

Other sites