Kvalitetsrapportering

Kontakt os

Thomas Hagen Holten

Director
T: +45 5161 7817
At måle servicekvaliteten på velfærdsområdet er en vanskelig opgave. Rambøll har udviklet et system til kvalitetsrapportering ideelt til at håndtere, udvikle og rapportere om kvalitet.

Hvordan kan vi vide, om tiltag inden for sproglige stimuli virker? Hvordan kan vi assistere og holde styr på samtaler mellem lærere og elever? Hvordan kan vi få et overblik over den samlede serviceleverance på kommunalt plan? Takket være vores brugervenlige it-system Hjernen&Hjertet, rettet specielt mod 0-18 års området, er det nu blevet nemmere at måle på effekten af den pædagogiske praksis i dagtilbud og skole.

Ved hjælp af forskellige inputs fra test, dialog- og refleksionsværktøjer og kommunernes basis it-systemer viser Hjernen&Hjertet et intuitivt overblik over de vigtigste tal, og det er muligt at trække rapporter på alle tænkelige niveauer helt automatisk. Det er en nyttig drivkraft for en konstruktiv dialog mellem forældre og pædagoger eller mellem ledere af daginstitutioner og administrative enheder.

Vores ydelser inden for kvalitetsrapportering støtter aktiviteter som:

  • Sprogvurdering
  • Kompetenceprofiler i dagtilbud
  • Elevplaner/uddannelsesplaner i skolen
  • Kortlægning af børnenes trivsel
  • Assistance i forbindelse med pædagogisk tilsyn
  • Refleksionsværktøjer til arbejdet med udvikling af læringsmiljø og pædagogisk praksis
  • Aftalestyring og handleplaner på alle niveauer
  • Selvstændige kvalitetsrapporter for skoler og institutioner
  • Sammenfattende kvalitetsrapporter på kommunalt niveau

En katalysator for pædagogisk refleksion

Hjernen&Hjertet samler alt det, der ellers ville ligge spredt – håndskrevne noter, trykte skabeloner eller ’stand alone’ it-programmer. Fra et it-synspunkt er den største fordel ved Hjernen&Hjertet den 100 % frie informationsstrøm, der giver enorme stordriftsfordele på kommunalt plan. I Gentofte anvender samtlige 70 relevante institutioner systemet, og halvdelen af landets kommuner abonnerer på et eller flere moduler i systemet.

Hvad der i første omgang kan føles som en smule ekstra arbejde viser sig virkelig at mindske de administrative byrder på institutionelt plan. Mange obligatoriske opgaver indgår nemlig i systemet, og det frigør tid til børnene. Vigtigst af alt fungerer systemet som et redskab til overvejelser om pædagogisk kvalitet, og det placerer udvikling af service i centrum for den daglige praksis.

Indsigt på alle niveauer

Med byggestenene fra SurveyXact – vores nordiske spørgeskemassystem – leverer Rambøll Management Consulting førende it-systemer, der ikke kun er skabt fra et it-synspunkt. Vi integrerer vores indsigt fra arbejdet med relevante ministerier – fra topforskning i, hvordan børn lærer, og fra vores rådgivning af kommuner, daginstitutioner og skoler. Det gør Hjernen&Hjertet til det mest helstøbte system på markedet.

Kom i gang med systemerne her:

SurveyXact

Danmarks nok største system til spørgeskemaundersøgelser. Du får den løsning, der passer dig bedst - Gør det selv eller få hjælp af vores konsulenter.

Se mere på SurveyXact.dk

Hjernen&Hjertet

At måle og forbedre velfærdskvalitet har aldrig været nemmere, end når du bruger Hjernen & Hjertet

Besøg HjernenogHjertet.dk og se her hvordan

Rambøll

Rambøll
Hannemanns Allé 53
DK-2300 København S
Tel:+45 5161 1000

CVR numre

CVR numre

Rambøll Danmark
35128417

Rambøll Energi
35128417

Rambøll Gruppen
10160669

Rambøll Management Consulting
60997918

Other sites

Other sites