Procesevaluering

Kontakt os

Line Dybdal

Director
T: +45 5161 7854
M: +45 5161 7854

Jeppe Ostersen

Landedirektør
T: +45 5161 7921
Procesevaluering øger sandsynligheden for succes i ethvert større program. Så simpelt er det. Vi hjælper kunder med at tilpasse deres fremgangsmåde og holde det overordnede fokus.

En traditionel evaluering fokuserer på målsætninger. Opnåede programmet de aftalte mål og med hvilken effekt? Men processen, som skal føre til opfyldelsen af målsætningerne, er mindst lige så vigtig. Indgriben er en delikat opgave. Med det in mente assisterer vi offentlige myndigheder og kommuner med løbende evaluering og evidensbaseret rådgivning for at hjælpe dem med at tilpasse programmer og dermed sikre en vellykket implementering.

Inden for procesevaluering tilbyder vi ydelser såsom:

  • Strategiske analyser af programmets organisering
  • Formidling af ledelsesinformation
  • Identificering af drivkræfter for forandring
  • Anbefalinger til løbende justeringer
  • Kortlægning af interessenter og kontekstuelle faktorer

Positivt udbytte af procesevaluering

For at skabe positive forandringer i dit program eller din organisation er det afgørende at vide, om du rent faktisk implementerer de rigtige initiativer – eller om initiativerne er rigtige, mens implementeringsprocessen halter. Vi hjælper dig med at forbedre succesraten gennem tæt evaluering og rådgivning om, hvordan man kan lede, evaluere og justere politiske programmer.

Fx har vi i en procesevaluering af boligsociale handlingsplaner gjort kunden opmærksom på tendensen til kun at fokusere på lokale forhold og dermed glemme den overordnede strategi med at kombinere flere områder som beskæftigelse, uddannelse, lokalt demokrati osv. Straks derefter kunne kunden korrigere indsatsen.

Vores varemærke – den holistiske tilgang

Vores procesevalueringer er forankret i en banebrydende metode. Men metoder alene skaber ikke de ønskede forandringer. Rambølls evalueringskonsulenter trækker på deres sektorviden for at forbedre værdien af vores anbefalinger.

Vi specialiserer os i beskæftigelse, uddannelse og socialområdet for at målrette vores strategiske rådgivning. Og så tilføjer vi viden om organisatorisk meningsskabelse og forandringsprocesser for at styrke anvendeligheden af vores anbefalinger. Den holistiske tilgang gør en forskel.

Rambøll

Rambøll
Hannemanns Allé 53
DK-2300 København S
Tel:+45 5161 1000

CVR numre

CVR numre

Rambøll Danmark
35128417

Rambøll Energi
35128417

Rambøll Gruppen
10160669

Rambøll Management Consulting
60997918

Other sites

Other sites