Organisationsudvikling og -design

Kontakt os

Leif Laszlo Haaning

Market Director
T: +45 5161 7891
M: +45 5161 7891

Lars Bach Andersen

Manager
T: +45 5161 7828
M: +45 5161 7828

Gevinstrealiseringen af en god strategi udebliver ofte, hvis ikke strategien understøttes af det rette organisationsdesign. At introducere en ny struktur i organisation er ofte en vanskelig opgave. På den ene side skal det nye organisationsdesign rulles ud med sikker hånd, og på den side er ændringen typisk forbundet med en god portion indre uro og flere faldgruber. Når det gælder organisationsudvikling og design, er Rambøll en betroet partner i både den offentlige og private sektor.

Hvis mulighederne i løbende procesoptimeringer synes udtømte, kan en nytænkning af organisationens samlede set-up være nødvendig for at kunne fortsætte forbedringerne af effektivitet, kvalitet og service. Ligeledes opleves det ofte, at organisationer implementerer større strategiske ændringer uden at indtænke organisationsstrukturen i processen. Strategien fejler og organisationen står efterfølgende uden forståelse for, hvorfor strategien fejlede.

Inden for Organisationsudvikling og -design tilbyder vi services som:

  • Udvikling af komplet organisationsdesign inkl. roller og referencelinje
  • Strategisk sparring og afklaring
  • Benefit mapping – mål for realisering af de ønskede effekter
  • Vurdering af organisationers parathed via modenhedsanalyser
  • Proces for involvering af ledere og medarbejdere
  • Effektiv forandringsledelse
  • Plan for implementering og hjælp til implementering

Fokus skal være på medarbejdere i forandringsledelse

Forandringer tager tid – lang tid. Modsat andre konsulenthuse gør vi en dyd ud af at levere løsninger, som kunden kan profitere af, selv efter konsulentbistanden ophører. Forandringer skal accepteres igennem hele organisationen og mange års erfaring har lært os, at gevinstrealiseringen af organisations-, kultur- og adfærdsændringer udebliver, hvis ikke medarbejderne adopterer forandringen. De fleste medarbejdere oplever utryghed i forbindelse med forandringer og nye strukturer. De kommer pludseligt, de kan være svære at forstå og indeholder ofte uklare kriterier eller vage fremtidsvisioner.

Vores konsulenter arbejder aktivt med medarbejderne via workshops, der sikrer involvering, ejerskab og mening med forandring. Gennem en synlig, fair og involverende proces søger vi at sikre at adfærdsændringen forankres i organisation.

Forandringsledelse i praksis

Vi har specialiseret os i forandringsprocesser og kan levere holistiske løsninger til vores kunder. Ved hjælp af tilpassede og tidssvarende metoder har vi bistået kunder med etableringen af nye organisationsstrukturer til understøttelse af fastlagte strategier og strukturændringer med henblik på besparelser samt etablering af nye governance strukturer.

Rambøll Management Consulting har erfaringen og koncepterne, men hvert eneste projekt er unikt. God og rettidig organisationsudvikling kræver en omhyggelig forberedelse og et gennemtænkt forløb, der tager hensyn til de særlige forhold, som kendetegner din organisation. Vi står klar til en uforpligtende, indledende dialog om muligheder og faldgruber i organisationsdesign og organisationsudvikling i relation til det, jeres organisation skal lykkes med de kommende år.

Rambøll

Rambøll
Hannemanns Allé 53
DK-2300 København S
Tel:+45 5161 1000

CVR numre

CVR numre

Rambøll Danmark
35128417

Rambøll Energi
35128417

Rambøll Gruppen
10160669

Rambøll Management Consulting
60997918

Other sites

Other sites