Business Cases & Benchmarking

Kontakt os

Thomas Kræmer Schmidt

Executive Director
T: +45 5161 7834
M: 5161 7834
Er din forretningsidé troværdig? I erhvervslivet er du nødt til at have tal og solide argumenter som belæg for enhver forretningsmæssig beslutning. Med business cases og benchmarking hjælper vi organisationer med at træffe de svære valg på det bedst mulige grundlag.

Når virksomhedernes udsyn bliver sløret, kan en business case belyse den bedste vej ud af tågen. Vi leverer business cases i bred forstand for at fremskynde processen. En business case indeholder ikke bare de nødvendige økonomiske og kvantitative data, der skal til for at træffe strategiske beslutninger inden for alle forretningsområder i enhver organisation. Den giver også en grundig risikoanalyse relateret til specifikke forretningsmæssige scenarier. Det betyder med andre ord, at en business case udgør en skræddersyet datamodel udviklet til at simulere scenarier og prognoser, der hjælper ledere med at gøre det rigtige.

Vi har en dokumenteret 5-trins metode til at udvikle specialdesignede business cases og benchmarking på alle niveauer:

  1. Indledende dialog-baseret scoping af fokus for business cases med kunder og nøglemedarbejdere
  2. Systematisk indsamling af relevante kvantitative og kvalitative data
  3. Etablering af en baseline ved kortlægning af f.eks. omkostninger, værdikæder, organisation, distributionssetup og markedsvilkår
  4. Udarbejdelse af analyse-og simuleringsværktøjer, der kan omfatte NPV, IRR, organisatoriske konsekvenser og andre relevante dimensioner
  5. Anbefalinger og forslag til næste skridt

Simuleringsværktøjer og benchmarking

Effekten af en business case er klarhed. Vores kunder ønsker flere fakta til at understøtte deres ideer og prioriteringer. Anvendelsen af business cases spænder således fra klassiske datamodeller til prognoser for forskellige investeringsscenarier, herunder NPV, IRR og CAPEX, til multidimensionale make-or-buy analyser med mange niveauer af indbyrdes afhængige forhold, der skal vurderes og bygges om til et simuleringsværktøj. Det åbner muligheden for at benchmarke mod eksempelvis konkurrenter, sammenlignelige virksomheder eller branchegennemsnittet.

Ægte professionalisme

Vores tilgang kan anvendes i en bred vifte af situationer. Vi har arbejdet i store private og offentlige organisationer med succes og har således en lang referenceliste med dokumenteret erfaring. Og vi er overbeviste om, at en datastyret beslutningsproces er hemmeligheden bag ægte professionalisme.

Find mere inspiration

Kapitaliserings- og benchmarkanalyse

Download kapitaliserings- og benchmarkanalysen på byggeområdet, som vi udførte for Københavns Kommune i januar 2016

Rambøll

Rambøll
Hannemanns Allé 53
DK-2300 København S
Tel:+45 5161 1000

CVR numre

CVR numre

Rambøll Danmark
35128417

Rambøll Energi
35128417

Rambøll Gruppen
10160669

Rambøll Management Consulting
60997918

Other sites

Other sites