Markedsanalyser

Kontakt os

Thomas Kræmer Schmidt

Executive Director
T: +45 5161 7834
M: 5161 7834
Indrømmet. En markedsanalyse er ikke nogen moderne mirakelkur. Men med dagens usikre markedsforhold har topledelsen brug for al den indsigt, den kan få, før den kan træffe de rigtige beslutninger. Det er lige præcis, hvad vi leverer.  
Det er som bekendt ikke let at forudsige fremtiden. Ikke desto mindre er ledere nødt til at vurdere fremtidige muligheder i markedet og forme en strategi for de kommende år. Og ofte er der både bundlinje og konkurrencefordele på spil. Baseret på en lang række projekter i både den offentlige og den private sektor har vi udviklet en solid metode til at gennemføre markedsanalyser og faktabaserede forudsigelser om fremtidens udvikling.

Vores markedsanalyser bliver udarbejdet som selvstændige analyser eller som del af større projekter, hvor de er integreret i et bredere perspektiv.

Integrerede markedsanalyser er typisk relevante inden for:
  • Strategiudvikling
  • Scoping af markedet
  • Sourcing og udbudsprojekter
  • Due diligence
  • Produktudvikling

Stærk ingeniørposition

Vi har foretaget markedsanalyser inden for talrige sektorer. Og som en del af Rambøll-koncernen har vi en særlig styrkeposition i de ingeniørfaglige sektorer. Vi tilpasser vores markedsanalyser efter specifikke kundebehov og definerer tilgang og omfang i tæt dialog med sektorspecialister inden for fx energi, olie og gas, minedrift, transport, byggeri, vand og miljø.

Både på makro- og mikroniveau

Vi laver vores analyser på makroniveau, når det fx handler om megatrends og udviklingen i den globale efterspørgsel, men også på mikroniveau, hvor vi graver dybt ned i lokale og specifikke markeder, såsom rengøring eller facility management-ydelser i et bestemt land eller region.

I sidste ende handler det om at få styr på fakta, så du og din organisation kan drage de rigtige konklusioner på baggrund af de bedst tilgængelige data.

Rambøll

Rambøll
Hannemanns Allé 53
DK-2300 København S
Tel:+45 5161 1000

CVR numre

CVR numre

Rambøll Danmark
35128417

Rambøll Energi
35128417

Rambøll Gruppen
10160669

Rambøll Management Consulting
60997918

Other sites

Other sites