Produktsikkerhed

Produktsikkerhed handler om at levere sikre produkter til forbrugerne. I Ramboll hjælper vi kunder med at håndtere og optimere deres produktsikkerhed til gavn for konkurrencen, vækst og forbrugerne.

Kontakt

Lisbeth Odsbjerg

Projektchef - Kemiingeniør
T: +45 5161 3993

I Danmark er produktsikkerheden høj, og der arbejdes både nationalt og på EU-plan for at optimere sikkerheden. Det er med til at garantere, at forbrugerne har tillid til de produkter, som omgiver dem. 

I Rambøll bruger vi en videnskabelige tilgang til risikovurdering. Vi har stor erfaring med at rådgive kunder angående produktsikkerhedsspørgsmål, registreringer og godkendelser fra Sikkerhedsstyrelsen og andre offentlige instanser. 

Vores eksperter inden for produktsikkerhed hjælper kunder med effektivt at identificere de potentielle risici fra kemikalier og produktanvendelser og identificerer muligheder for sikker forvaltning.

Global erfaring på tværs af brancher 
Vi har global erfaring og rådgiver internationale kunder inden for fødevarer og fødevareemballage, byggematerialer, legetøj, kosmetik, flyindustri, medicinsk udstyr, produktion af elektronik, pesticider m.m. 

Vi evaluerer produkter og deres indholdsstoffer og komponenter på tværs af hele deres livscyklus. På den måde får kunden indsigt i sikkerhed, bæredygtighed, gennemsigtighed i forsyningskæden, og vi sikrer overholdelse af lovkrav i Danmark og rundt om i verden. 

Vores specifikke tjenester omfatter bl.a. hjælp til produktgodkendelser, udarbejdelse af risikovurderinger og toksikologiske vurderinger samt overholdelse af lovgivningen i henhold til REACH- og REACH-lignende programmer. 

Læs mere på ramboll.com

Projekter

PCB kortlægning i Haderslev kommune

PCB-kortlægning og sanering i Haderslev kommune

Rambøll har udført en omfattende kortlægning og undersøgelse af PCB i materialer og indeluft i Haderslev Kommunes bygninger.

Hus i Horsens Kommune

Undersøgelse af ejendomme for miljøfremmede stoffer i Horsens Kommune

Rambøll har udført undersøgelser af en række ældre bygninger i Horsens Kommune for indhold af miljøfremmede stoffer i forbindelse med nedrivning. 

Vis alle projekter under denne ydelse

Rambøll

Rambøll
Hannemanns Allé 53
DK-2300 København S
Tel:+45 5161 1000

CVR numre

CVR numre

Rambøll Danmark
35128417

Rambøll Energi
35128417

Rambøll Gruppen
10160669

Rambøll Management Consulting
60997918

Other sites

Other sites