Sundhed

Vi hjælper virksomheder, organisationer og offentlige institutioner med at forbedre deres arbejdsmiljø og reducere risikoen for, at medarbejdere eller andre udsættes for sundhedsfarlige stoffer og kemikalier.

Kontakt

Lisbeth Odsbjerg

Projektchef - Kemiingeniør
T: +45 5161 3993

Vi arbejder med mange aspekter af sundhed, typisk for virksomheder eller organisationer, hvor medarbejdere kan blive udsat for sundhedsskadelige eller miljøfremmede stoffer. Vores eksperter har stor erfaring med at måle og vurdere i hvilken grad mennesker udsættes for kemikalier gennem luft, vand eller jord, gennem indtagelse af mad eller medicin eller i forbindelse med produktion af eksempelvis kosmetik, husholdningsprodukter eller ved ophold i bygninger og håndtering af byggematerialer.

Vi rådgiver desuden om forbedringer og opfyldelse af arbejdsmiljølovgivningen på det kemiske område og vores system LAWLY kan hjælpe med at give overblik over og holde styr på virksomhedens kemikalier, identificerede risici og udestående aktioner.

Læs mere om, hvad LAWLY kan hjælpe dig med her.

Vores ydelser omfatter bl.a.:

 • Håndtering af miljøfremmede stoffer i eksisterende bygninger og nye byggematerialer 
 • Toksikologiske vurderinger 
 • Identifikation af kemikalier i processer og produktion
 • Kemisk APV og risikovurdering
 • Indeklimaundersøgelser
 • REACH

I nogle projekter er det vores rolle at agere som kundens rådgiver, mens vi i andre fungerer som kundens arbejdsmiljøkoordinator. Vi sørger også for, at arbejdsmiljø bliver indarbejdet i løsninger og aktiviteter helt fra den tidligste planlægning til implementeringsfasen af et projekt. Vi kan bl.a. hjælpe med:

 • Arbejdsmiljøkoordinering iht. Bygherrens pligter
 • Afholdelse af arbejdsmiljø- og sikkerhedsmøder
 • Arbejdsmiljøplaner, audits og -ledelse 
 • Arbejdspladsvurderinger (APV)
 • Risikovurderinger
 • Identifikation af arbejdsmiljøudfordringer og forbedrende tiltag

Vores specialister arbejder tæt sammen med andre af vores forretningsområder såsom byggeri, industri, anlæg og energi. 

Miljøfremmede stoffer i bygninger 

Eksisterende, ældre bygninger kan indeholde en række miljøfremmede stoffer, som PCB, chlorparaffiner, metaller, asbest, PAH’er ol. Disse stoffer har en række miljø- og sundhedsskadelige effekter, da det bl.a. kan afdampe og være skadeligt for indeklimaet samt optages ved indånding og gennem huden.

Ved dekommissionering, nedrivning og renovering af bygninger og anlæg, skal materialer med indhold af miljøfremmede stoffer håndteres og bortskaffes efter særlige regler for arbejdsmiljø og affald.

Vores ydelser omfatter bl.a.:

 • Undersøgelse af bygninger og indeklima for miljøfremmede stoffer
 • Risikovurderinger og afværgetiltag ved fund af miljøfremmede stoffer
 • Håndtering og bortskaffelse af forurenet byggeaffald
 • Projektering, udbud, arbejdsmiljøkoordinering samt tilsyn med miljøsanering og nedbrydning

Læs mere om miljøfremmede stoffer i bygninger 

Links relaterede sider

Læs mere her

Er der PCB i dine bygninger?

Byggeri fra starten af 50'erne til slutningen af 70'erne kan indeholde fugemasse og termoruder med det kemiske stof PCB. Rambølls strategiske kortlægningsmetode identificerer PCB-holdige materialer præcist, effektivt og sparer involverede parter for tid og penge.

Brochure for detaljer om Rambølls håndtering af PCB (PDF)

Se gode eksempler på håndtering af PCB

PCB-Guiden er et led i regeringens handlingsplan mod PCB i bygninger. Den indeholder målrettet information om PCB i bygninger til borgere, virksomheder og kommuner. PCB-Guiden (eksternt link)

Bæredygtig håndtering af bygge- og anlægsaffald

Rådgivning og bistand til bygherrer ved nybyggeri, renovering og nedrivning - læs brochure om bæredygtig håndtering af bygge- og anlægsaffald

Projekter

PCB kortlægning i Haderslev kommune

PCB-kortlægning og sanering i Haderslev kommune

Rambøll har udført en omfattende kortlægning og undersøgelse af PCB i materialer og indeluft i Haderslev Kommunes bygninger.

Hus i Horsens Kommune

Undersøgelse af ejendomme for miljøfremmede stoffer i Horsens Kommune

Rambøll har udført undersøgelser af en række ældre bygninger i Horsens Kommune for indhold af miljøfremmede stoffer i forbindelse med nedrivning. 

Vis alle projekter under denne ydelse

Rambøll

Rambøll
Hannemanns Allé 53
DK-2300 København S
Tel:+45 5161 1000

CVR numre

CVR numre

Rambøll Danmark
35128417

Rambøll Energi
35128417

Rambøll Gruppen
10160669

Rambøll Management Consulting
60997918

Other sites

Other sites