Mobildækning og -måling

At sikre god og sikker mobildækning kræver, at man kan pege på eventuelle hindringer og fejl. Rambøll tilbyder rådgivning om mobildækning og udfører målinger både på mobilnet og elektromagnetisk stråling fra installationer til mobiltelekommunikation.

Måling af dækning indendørs

Kontakt

Frede Lillelund

Afdelingsleder
T: +45 5161 6045

Rådgivning om mobildækning

God mobildækning er et krav i både private og offentlige virksomheder, som har behov for, at der er dækning overalt, og at dækningen fungerer korrekt. Efterhånden som vores bygninger bliver mere miljøvenlige med bedre isolation, holder man også i højere grad mobilsignalerne ude.

Der findes mange løsninger på, hvordan man kan optimere mobilsignalerne. Rambøll kan hjælpe med sådan mobilrådgivning med henblik på at vælge den rigtige løsningsmodel.

Vi tilbyder følgende:

  • Måling af aktuel dækning indendørs såvel som udendørs
  • Rådgivning til valg af løsningsmodel for mobildækning i lokalområder
  • Rådgivning og projektledelse i forbindelse med etablering og/eller ombygning af DAS-anlæg (Distributed Antenna System)

Når der opstår fejl i tele- og datakommunikationen, er det tit med meget store konsekvenser. Problemet skal løses hurtigt og effektivt. Tele- og datatrafikken bliver mere og mere kompleks, og ofte er der mange forskellige processer kørende i en kæde (App, mobiltelefoni, fastnet, it-system, m.m.), hvor bare en enkelt lille fejl får hele systemet til at bryde sammen.

Da der ofte skal trækkes på rigtigt mange eksperter inden for hver sit felt, har Rambøll indgået samarbejde med flere underrådgivere, så vi kan dække et langt større område i forbindelse med en fejlfindingsopgave – en for kunden ”one-stop-shop”-løsning. Rambøll kan derfor tilbyde at stille med et team inden for kort tid til at løse komplekse fejlfindingsopgaver inden for tele- og datakommunikation. Eksperter bliver tilknyttet efter behov, så tidsforbruget kan minimeres og normal drift etableres.

Måling på mobilnet 

Et godt mobilnet er en forudsætning for velfungerende mobiltelefoner, både udendørs og indendørs, når man står stille, og når man kører.

Det første skridt på vejen mod bedre mobildækning er en dækningskontrol med specialiseret måleudstyr betjent af eksperter. Herved kortlægges dækningshuller og/eller fejl på mobilanlæg.

Rambøll udfører målekørsel i bil (drivetest), i tog samt indendørs måling (walktest) med bærbart udstyr. Dette omfatter alt lige fra omfattende benchmark målekørsel, hvor alle operatører måles mod hinanden, til dækningskontrol indendørs på kontorer, hvor der kun måles på en operatør.

Vi kan måle på signalstyrke (dækning) og signalkvalitet på 2G, 3G, 4G og Wi-Fi (WLan), talekvalitet P.OLQA., rate for droppede & fejlede opkald, datahastighed (IP Throughput), SMS / MMS (succesrate, leveringshastighed), video stream (YouTube) og e-mail.

Måling af elektromagnetisk stråling

EMR er det elektriske eller magnetiske felt, som alle strømbrugende apparater udsender. Rambøll tilbyder rådgivning om EMR og måling af EMR-niveauer, både i forhold til arbejdsmiljøregler og naboer til sites med antenner til mobiltelekommunikation.

Rambøll udfører elektromagnetiske målinger med specialiseret udstyr, som kalibreres og godkendes hvert andet år. Vi kan måle på en bred række elektromagnetiske (E-field) frekvenser op til 6GHz – radio, TV, mobil, Wi-Fi, lokale netværk og mange andre tjenester. Målingerne udføres i henhold til Rambølls kvalitetssystem, som følger DS/ISO 9001. Rambøll kan også foretage magnetiske (H-field) målinger, som ofte er tilstede i industriel produktion. 

EMR-stråling på arbejdspladser

Ifølge Bekendtgørelse BEK nr. 472 af 25/05/2016 om eksponering for elektromagnetiske felter i forbindelse med arbejdet forpligtes arbejdsgivere til at vurdere, om deres medarbejdere udsættes for elektromagnetisk stråling i niveauer højere end de vedtagne grænseværdier. 

Rambøll har kalibreret måleudstyr, så man ved måling kan kvantificere de elektromagnetiske felter, og tilbyder i forbindelse med målingerne et kort EMR-kursus til fx arbejdsmiljørepræsentanter, så de bedre kan håndtere medarbejdernes forespørgsler/ bekymringer.

EMR-stråling i boliger

Rambøll kan udføre målinger for at mindske usikkerhed om niveauerne blandt naboer til installationer, der udsender elektromagnetisk stråling. EMR-målingerne kan gøre både naboer og mobile operatører i stand til at diskutere og udveksle synspunkter på et oplyst grundlag. 

Tagantenner kræver en særlig indsats for at undgå, at almindelige mennesker udsættes for stråling. Rambøll kan rådgive ejeren af bygningen, så disse situationer kan undgås. Ydermere har Rambøll den fornødne viden og det nødvendige udstyr til at kontrollere og verificere, at grænseniveauerne ikke overskrides. 

Projekter

Trains

Optimeret mobildækning til DSB-passagerer

Størstedelen af de danske regional- og intercitytog er blevet forsynet med signalforstærkere, som skal sikre en forbedret og mere stabil mobildækning. Rambøll har bistået DSB samt TDC, Telia, Telenor og 3 under testfasen, for at sikre en optimal effekt af installationerne.

Undersøgelse af EMF-niveauer på Aarhus Gymnasium

Måling af EMR med efterfølgende rapport. Generel rådgivning.


Antenner på taget af beboelsesejendom.

Kontrol af EMR/EMF-niveauer i private hjem

Mange borgere har udvist bekymring for, om EMF-niveauerne (elektromagnetiske felter) i deres bolig er sundhedsskadelige. De har derfor bedt om at få målt EMF-niveauerne. 

Måling i klasselokale.

Kontrol af EMR fra WiFi på svenske skoler

Lærerne på flere svenske skoler var bekymrede for, om det nyligt opsatte WiFi kunne være skadeligt for eleverne i folkeskolerne. Derfor bad de Rambøll om at foretage EMR-målinger i klasselokalerne. 

Måling omkring Operaen i København.

Kontrol af DAS-anlæg i Operaen

Mobilnet er i konstant forandring med nye teknologier, optimeringer af eksisterende områder m.m., og det er vigtigt, at samspillet mellem DAS-anlægget indendørs i en bygning arbejder sammen med mobilnettet udendørs.


Billedet viser et eksempel på måling i tog. Der er benyttet Ascom’s Tems Pocket med GPS positionering.

Landsdækkende benchmark på samtlige af Danmarks togstrækninger

Rambøll har i efteråret 2015 foretaget en komplet landsdækkende benchmark mellem 2 mobiloperatører.

Målinger foretaget i et fuldt lastet tog

Undersøgelse af EMF-niveauer i elektriske tog

Rambøll har udført en sundhed- og sikkerhedsevaluering af EMF-niveauer i elektriske tog for en nyetableret toglinje i Californien, USA.

Hospitalsansatte anvender trådløs teknologi

Undersøgelse af EMF-niveauer på Aarhus Universitetshospital

Rambøll har udført en undersøgelse for Aarhus Universitetshospital for at klargøre om EMF-niveauerne på hospitalet overstiger de anbefalede niveauer. Undersøgelsen var en reaktion på bekymring for, at forhøjede EMF-niveauer (elektromagnetiske felter) kunne udgøre en risiko for hospitalsudstyr.

Således benyttes det bærbare måleudstyr til indendørs målinger.

Dækningskontrol i nybygget sygehusfløj

I efteråret 2015 foretog Rambøll en komplet dækningskontrol af mobilnettene i en nybygget fløj til et sygehus.

Vis alle projekter under denne ydelse

Rambøll

Rambøll
Hannemanns Allé 53
DK-2300 København S
Tel:+45 5161 1000

CVR numre

CVR numre

Rambøll Danmark
35128417

Rambøll Energi
35128417

Rambøll Gruppen
10160669

Rambøll Management Consulting
60997918

Other sites

Other sites