Transport

Urbanisering, globalisering og klimaændringer repræsenterer tre af nutidens største globale udfordringer – og de har alle en dybtgående indvirkning på transportområdet. Behovet for at skabe tættere og mere velfungerende miljøer i eksisterende byområder kræver tekniske løsninger, der er bæredygtige, innovative og omkostningseffektive.

Kontakt

Asger Knudsen

Asger Knudsen

Country Market Director, Transport
T: +45 5161 6134
Jens Egdal

Jens Egdal

Direktør Transport, Byer og Mobilitet
T: +45 5161 3644
Jens Chr. Helbech Hede

Jens Chr. Helbech Hede

Direktør, Transport, Internationale Projekter
T: +45 5161 2593
Torben Arnbjerg-Nielsen

Torben Arnbjerg-Nielsen

Spearhead Director, Rail Systems, Denmark
T: +45 5161 6576

Aktivering af bæredygtig mobilitet

Mobilitet er en forudsætning for enhver byudvikling. Personer, varer og information skal krydse grænser hver dag, og den globaliserede verden er afhængig af et effektivt og sammenhængende transportsystem.
Hos Rambøll er vi i stand til at give vores kunder en unik kombination af vidtrækkende ydelser, en holistisk fremgangsmåde og global viden og erfaring kombineret med en lokal tilstedeværelse. Vores spydspidstjenester inden for transport inkluderer luftfart, broer, havne, jernbaner, tunneller, asset management, trafikplanlægning og geoteknik.

Altomfattende transportløsninger

Design, konstruktion og vedligeholdelse af transportprojekter kræver en helhedsorienteret planlægning samt en effektiv udførelse for at sikre mindst mulig forstyrrelse af liv og fællesskab i området.
Vi tilbyder alle ydelser, som kræves for projektudvikling, design, færdiggørelse og vedligeholdelse på transportområdet; fra ledelsesrådgivning og forskning, forundersøgelser, vurderinger, projektering og byggeledelse til forvaltning af aktiver, og vi anvender vores stærke miljøekspertise i alle ydelserne.

Fakta

  • Vi har mere end 2600 specialister, der arbejder inden for transport over hele verden
  • Vi har en førende position på vores hjemmemarkeder, det vil sige de nordiske lande (Danmark, Sverige, Norge og Finland)
  • Vores spydspidsydelser omfatter luftfart, broer, havne, jernbaner, tunneller, veje, asset management, trafikplanlægning og geoteknik 
  • Vores største kunder er nationale transportforvaltninger, private entreprenører og kommuner

Rambøll

Rambøll
Hannemanns Allé 53
DK-2300 København S
Tel:+45 5161 1000

CVR numre

CVR numre

Rambøll Danmark
35128417

Rambøll Energi
35128417

Rambøll Gruppen
10160669

Rambøll Management Consulting
60997918

Other sites

Other sites