Elektrificering

Kontakt

Helle Mathiassen

Afdelingsleder Railway Planning And Infrastructure
T: +45 5161 6854
Lars Elmer Kellerman

Lars Elmer Kellermann

Afdelingsleder, Railway Infrastructure Design, Aarhus
T: +45 51617627

Elektrisk drift af de mere trafikerede dele af jernbanestrækningerne er bredt anerkendt som den mest økonomiske driftsform, og elektrificeringen af jernbanenettet i Europa har gradvist bredt sig til mere end blot hovedstrækningerne. Elektrisk drift er miljøvenlig og giver en række fordele for både passager- og godstrafikken - ikke mindst mulighed for større trækkraft og kortere køretider.

Rambøll har været med som rådgiver på elektrificeringen i Danmark helt fra begyndelsen, hvor vi projekterede køreledningssystemet fra Helsingør til Padborg. Rambøll har udnyttet erfaringen herfra til at udvikle ekspertise på alle områder af elektrificering af jernbaner, metro og letbaner omfattende både kørelednings- og strømskinnesystemer og selve strømforsyningen.

Rambøll har gennem årene bistået med projektering af nye strækninger med el-drift og ombygning og modernisering af bestående anlæg samt rådgivet om optimering af vedligeholdelse og har oparbejdet en bredt anerkendt ekspertise. Rambøll rådgiver desuden i spørgsmål om samvirke mellem elektrificeringssystemerne og elektrisk traktion, ligesom vi rådgiver i spørgsmål om optimering af økonomi og investeringer.

Rambøll har udviklet databaseværktøjer til brug for køreledningsprojektering, bl.a. udvikling af 3D projekteringsværktøjer til automatisk udtegning af planer, tværsnit m.v., hvilket giver mulighed for et effektivt projekteringsforløb.

Vores rådgivning og ydelser inden for elektrificering omfatter:

 • Forslag til elektrificeringsstrategi med økonomi og investeringsanalyser
 • Evalueringer af eksisterende systemer 
 • Tekniske og økonomiske forslag til elektrificering af nye strækninger eller modernisering af bestående anlæg
 • Projektering af anlæg på alle faseniveauer
 • Kravspecifikation og udformning af udbudsmateriale samt rådgivning om kontraktstrategier
 • Test og analyser af dynamiske forhold
 • Planlægning og udarbejdelse af potentialudligninger
 • Udarbejdelse af vedligeholdelsesstrategier
 • Gennemførsel af systemgodkendelser
 • Beskyttelse og potentialudligning (BPU)
 • Byggeledelse og fagtilsyn

Læs mere

Beskyttelse og Potentialudligning (BPU)

Ved elektrificerede jernbaner skal installationer og konstruktioner være udformet således, at der ikke kan opstå farlige situationer for udstyr og personer. Personsikkerhed er den vigtigste årsag til at udføre et beskyttelses- og potentialudligningssystem.

Læs mere her

Projekter

Udvidelse af Københavns S-togsnet

Projektet berører centrale dele af S-banen mellem København H og Valby. Ved anlæg af Køge Bugt-banen blev indføringen (5. hovedspor) ført helt frem til perron på Kh, imens tilsvarende spor ud fra Kh (6. hovedspor) ikke blev anlagt.

Copenhagen Light Rail on Ring 3 near Gladsaxe

Letbane giver Storkøbenhavn markant løft

Når den planlagte letbane mellem Lundtofte og Ishøj står klar i 2023, vil det ikke bare give pendlerne bedre kort på hånden. Letbanen bliver også en stærk katalysator for byudvikling i de storkøbenhavnske kommuner, den passerer igennem.

Vis alle projekter under denne ydelse

Rambøll

Rambøll
Hannemanns Allé 53
DK-2300 København S
Tel:+45 5161 1000

CVR numre

CVR numre

Rambøll Danmark
35128417

Rambøll Energi
35128417

Rambøll Gruppen
10160669

Rambøll Management Consulting
60997918

Other sites

Other sites