Intercity og højhastighedsbaner

Kontakt

Lars Elmer Kellerman

Lars Elmer Kellermann

Afdelingsleder, Railway Infrastructure Design, Aarhus
T: +45 51617627

Helle Mathiassen

Afdelingsleder Railway Planning And Infrastructure
T: +45 5161 6854

I de fleste lande i Europa sker der en modernisering af fjernbaner til højere hastighed, som suppleres med nye højhastighedsbaner med henblik på at konkurrere med andre transportformer samt ud fra et politisk ønske om at væksten i transporten skal ske på jernbanen.

Også i Danmark udbygges jernbanenettet, og timemodellen betyder, at der skal ske en opgradering af de primære strækninger til højere hastighed.

Rambøll er allerede involveret i udbygningen og moderniseringen af fjernbanerne i Danmark og i de andre nordiske lande. Vi har en betydelig erfaring i og kompetence med gennemførelsen af sådanne opgaver og er fortrolig med danske og internationale standarder og normer. Opgaverne er ofte komplekse og involverer mange tekniske ekspertiser, som Rambøll allerede råder over – enten i Danmark eller i andre af vores afdelinger verden over. Som international rådgiver har Rambøll stor erfaring i at sammensætte og arbejde med internationale projektteams. Vi samarbejder også gerne med andre internationale rådgivere med henblik på at styrke erfaringen fra større projekter f.eks. i udlandet.

Vores rådgivning og ydelser vedrørende intercity- og højhastighedsbaner omfatter bl.a.:

 • Foranalyser og forslag til opgraderinger og nye baner
 • Forslag til driftskoncepter og køreplaner
 • Udarbejdelse af trafikprognoser
 • Analyser af kapacitetsforhold ved opgraderinger og af nyanlæg
 • Udarbejdelse af anlægsoverslag efter retningslinjerne for ”Ny Anlægsbudgettering”
 • Samfundsøkonomiske analyser
 • Planlægning og projektering af alle banetekniske anlæg – spor, signal, elektrificering etc.
 • Planlægning og projektering af jordanlæg, broer, tunneller etc.
 • Planlægning og projektering af stationer og terminaler
 • Assistance med myndighedsgodkendelser
 • Udbuds- og kontraktstrategier
 • Projekt- og byggeledelse samt tilsyn

Projekter

Vejle Fjord-forbindelsen kan skære op til 12 minutter af rejsetiden mellem Odense og Aarhus

Vejle Fjord - ny genvej sikrer hurtigere rejsetid

En ny togforbindelse over Vejle Fjord skal medvirke til at realisere den ambitiøse Timemodel ved at sikre kortere rejsetid på strækningen mellem Odense og Aarhus. Rambøll er teknisk rådgiver og ansvarlig for projektering af bane-, bro- og tunnelprojekter, der skal vurderes i en VVM-redegørelse.

I forbindelse med Femern Bælt projektet skal de danske landanlæg opgraderes. Foto: Banedanmark Transport

Ringsted-Femern: opgradering af central jernbanestrækning

Som en del af det større Femern Bælt-tunnelprojekt vil den 110 kilometer lange jernbanestrækning fra Ringsted til Femern-forbindelsen i Rødby gennemgå en omfattende hastighedsopgradering til 200 km/t og en udbygning fra et til to spor mellem Vordingborg og Rødby. Stationer vil blive ombygget og en ny station i Holeby bliver etableret. Alt sammen for at sikre en effektiv og hurtig gods- og persontransport til Tyskland.

Signalprogrammet

Introduktionen af et fælleseuropæisk signalsystem (ERTMS) gennem Europa sigter mod at styrke forbindelsen mellem de europæiske byer og hovedstæder og skabe problemfri rejseaktivitet inden for EU. Danmark bliver det første europæiske land, der opgraderer hele sit signalsystem til ERTMS. Rambøll leder det internationale konsortium, der står bag signalprogrammet, som forventes at færdigøres i 2021.

Vis alle projekter under denne ydelse

Rambøll

Rambøll
Hannemanns Allé 53
DK-2300 København S
Tel:+45 5161 1000

CVR numre

CVR numre

Rambøll Danmark
35128417

Rambøll Energi
35128417

Rambøll Gruppen
10160669

Rambøll Management Consulting
60997918

Other sites

Other sites