Jernbanesikkerhed

Gennem de senere år har jernbanemyndighederne i stigende grad stillet krav om en fælles metode til håndtering og dokumentation af jernbanesikkerhed. I dag udgør hhv. nationale krav og EU-krav baseret på Common Safety Method – Risk Assessment (CSM-RA) og TSI’er (Tekniske Specifikationer for Interoperabilitet) grundlaget for sikkerhedsledesesprocessen for og dokumentation af jernbanesikkerheden.

Kontakt

Kisea Sonne

Afdelingsleder, Jernbanesikkerhed
M: +45 5161 0272

Denne udvikling har skabt et stort behov hos kunderne for assistance til at tilpasse processen til projekterne samt hjælp til at drive og gennemføre processen, som påkrævet af CSM-RA.

Skræddersyet projektleverance inden for jernbanesikkerhed

Rambøll yder assistance til organisering og gennemførelse af sikkerhedsprocessen for at sikre, at den passer til det enkelte projekt og tager alle tilknyttede sikkerhedskrav i betragtning. Vi har stor erfaring med alle dele af sikkerhedsledelse f.eks. i form af fareidentifikation og -håndtering, risikoanalyse og styring af sikkerhedskrav.

Endvidere er RAMS (Reliability, Availability, Maintainability and Safety) en integreret del af vores arbejdsproces i baneprojekter. Vi tilbyder også specifik rådgivning indenfor RAM lige fra etablering af en RAM politik, til RAM ledelse, detaljerede RAM analyse og opfølgning på RAM gennemførelse.

Tæt samarbejde

Vores kunder modtager al nødvendig sikkerhedsdokumentation i rette tid og under hensyntagen til alle tidskrævende godkendelsesprocedurer. Vi trækker på erfaringer fra en lang række projekter og forstår til fulde den godkendelsesproces, kunderne står overfor. Rambøll indgår i tæt samarbejde med myndigheder, assessorer, bemyndigede organer, operatører og jernbaneaktører på projekterne.

Projekter

Refleksioner i togvinduer

Cityringen

Cityringen er Københavns nye førerløse metro baseret på principperne fra den eksisterende metro i København med indvielse i september 2019.

Billede af byggegrunden

Jernbanesikkerhed spiller væsentlig rolle for igangsættelse af stort boligprojekt

Rambøll hjælper boligudviklingsselskabet, Gefion Group med at håndtere og dokumentere jernbanesikkerhed i forbindelse med Rødovre Port – et 37.500 m2 stort boligprojekt tæt på Rødovre station.

Vis alle projekter under denne ydelse

Rambøll

Rambøll
Hannemanns Allé 53
DK-2300 København S
Tel:+45 5161 1000

CVR numre

CVR numre

Rambøll Danmark
35128417

Rambøll Energi
35128417

Rambøll Gruppen
10160669

Rambøll Management Consulting
60997918

Other sites

Other sites