Kapacitetsanalyser og stadieplanlægning

Kontakt

Steen Nørbæk Madsen

Steen Nørbæk Madsen

Afdelingsleder, Client Consultancy Rail, Odense
T: +45 5161 3854

Helle Mathiassen

Afdelingsleder Railway Planning And Infrastructure
T: +45 5161 6854

I Danmark samt mange andre lande skal eksisterende jernbanesystemer håndtere et stadig stigende antal tog. Forbedring af banekapaciteten er derfor en forudsætning for en velfungerende og robust togdrift med tog til tiden.

Kapacitetsanalyser spiller en central rolle i planlægning og optimering af en effektiv jernbanedrift.  Analyserne kan identificere vigtige flaskehalse og anvendes til effektiv udnyttelse af kapaciteten. Rambøll yder rådgivning til jernbaneoperatører og infrastrukturforvaltere med styring af driftsforstyrrelser og udarbejdelse af nye driftsmodeller samt planer for forskellige driftsforstyrrelsesscenarier. I vore projekter indgår vi i tæt samarbejde med jernbanevirksomheder og øvrige aktører i jernbaneindustrien, herunder universiteter, forskningsinstitutter og andre konsulentvirksomheder.

Avancerede værktøjer og teknisk ekspertise

Rambøll har Nordens stærkeste faglige miljø inden for kapacitetsanalyser og leverer specialistydelser inden for køreplans- og simuleringsanalyser. Vi anvender state-of-the art værktøjer, der giver detaljeret information om et godt indblik i kvaliteten af den gældende køreplan samt planlagte køreplaner. Vi tilstræber altid at levere fleksibel, innovativ og professionel ekspertise, der er skræddersyet til det individuelle projekts krav. Vi råder endvidere over en række avancerede metoder fra simulering til sofistikerede analysemetoder, som vi kombinerer efter behov for at imødese de specifikke udfordringer i hvert enkelt projekt og give vores kunder mest værdi for pengene.

Vores rådgivning og ydelser inden for kapacitetsanalyser og stadieplanlægning omfatter:

 • Planlægning og sammenligning af forskellige køreplansstrukturer
 • Analyse af passager-serviceniveau
 • Optimering af brug perron- og stationsspor
 • Simulering af banenettet, rangerterræn og stationsområder
 • Beregning af kapacitetsforbrug ved brug af UIC 406 metoden
 • Vurdering af stationskapacitet
 • Kapacitets- og flaskehalsanalyser
 • Optimering af trafikstyring
 • Håndtering af driftsforstyrrelser
 • Køretidsberegninger
 • Analyse af kapacitetsforbrug og vurdering af operatørens årlige kapacitetsbehov

Læs mere

Ramcap

Rambøll har udviklet et screeningsværktøj for kapacitet kaldet RamCap.

Læs mere her

Projekter

Copenhagen Light Rail on Ring 3 near Gladsaxe

Letbane giver Storkøbenhavn markant løft

Når den planlagte letbane mellem Lundtofte og Ishøj står klar i 2023, vil det ikke bare give pendlerne bedre kort på hånden. Letbanen bliver også en stærk katalysator for byudvikling i de storkøbenhavnske kommuner, den passerer igennem.

Vis alle projekter under denne ydelse

Rambøll

Rambøll
Hannemanns Allé 53
DK-2300 København S
Tel:+45 5161 1000

CVR numre

CVR numre

Rambøll Danmark
35128417

Rambøll Energi
35128417

Rambøll Gruppen
10160669

Rambøll Management Consulting
60997918

Other sites

Other sites