Rullende materiel

Kontakt

Peter Aarkrog

Peter Aarkrog

Spearhead Director, Rail Systems, Danmark
M: +45 5161 6847

Løbende fornyelser af det rullende materiel samt fokus på kvaliteten og optimering af service og vedligeholdelse er afgørende for konkurrenceevnen for jernbaneoperatørerne – ikke mindst når det gælder konkurrencen med vejtrafikken både for passager- og godstransport.

Kundernes krav om korte transport- og rejsetider, stor rettidighed og begrænset kapacitet på dele af banenettet stiller høje krav til det rullende materiels pålidelighed, som kan opnås gennem målrettede og styrede anskaffelses-, moderniserings- og vedligeholdelsesprogrammer.

Rambøll råder over et bredt felt af ekspertise til at hjælpe operatørerne og jernbaneorganisationer med både ledelse, organisatorisk og teknisk assistance inden for anskaffelse og vedligeholdelse samt modernisering af rullende materiel og til at planlægge og gennemføre de nødvendige programmer. Rambøll indgår i et tæt samarbejde med kunder og eksterne partnere i planlægning og udførelse af de enkelte opgaver.

Rambølls rådgivning og erfaring inden for rullende materiel spænder vidt. Vi har assisteret myndigheder under udbud af passagertrafik med betingelser for rullende materiel og service- og værkstedsforhold, samt med forslag til en organisering og ejerskab af materiel i udbudt trafik, hjulpet operatører med indkøb af såvel lokomotiver som metro- og letbanetog, udarbejdet værkstedskoncepter, planlagt den driftsmæssige indsats af materielparken og analyseret anvendelsen af simulatorer i uddannelsen af lokomotivførere.

Vores rådgivning og ydelser inden for rullende materiel omfatter:

  • Behovsanalyser
  • Markedsanalyser
  • Indkøbsprocessen med alle processer herunder forberedelse, kravspecifikation, LCC og RAMS forhold, udbud, tilbudsevaluering, m.v.
  • Planlægning og projektering af værksteder og serviceanlæg
  • Tilpasning af værksteder til nyt materiel
  • Analyse og forslag til organisationer for håndtering af rullende materiel
  • Simulatortræning af lokomotivførere
  • Assistance til udbud af passagertrafik vedrørende materiel og værkstedsforhold
  • Rådgivning i forbindelse med myndighedsgodkendelser

Projekter

Analyse af fremtidige organiseringer af rullende materiel

Transportministeriet arbejdede med den fremtidige organisering af jernbanen, og herunder indgik også overvejelser om den fremtidige organisering vedr. ejerskab af det rullende materiel under forskellige scenarier af udbud.

ECTS

ETCS fitting of the Danish train fleet

As one of the main activities in the Danish Signalling Programme, almost the entire Danish fleet will be equipped with on board ERTMS.

Vis alle projekter under denne ydelse

Rambøll

Rambøll
Hannemanns Allé 53
DK-2300 København S
Tel:+45 5161 1000

CVR numre

CVR numre

Rambøll Danmark
35128417

Rambøll Energi
35128417

Rambøll Gruppen
10160669

Rambøll Management Consulting
60997918

Other sites

Other sites