Signalsystemer og ERTMS

Kontakt

Peter I. Koch

Peter I. Koch

Senior Market Director
T: 51616442

I løbet af de næste 10-15 år skal alle europæiske lande have installeret signalsystemer baseret på den europæiske standard ERTMS, hvilket vil lette banetrafikken på tværs af nationale grænser.

Rambøll har markedsførende ekspertise inden for dette område, herunder projektering af verdens første og største, landsdækkende ERTMS system, Signalprogrammet. Gennem Signalprogrammet, såvel som adskillige andre signal- og ERTMS-projekter, har Rambøll opnået omfattende erfaring med ERTMS, ETCS og GSM-R radio.

Tog til tiden og øget sikkerhed

ERTMS vil skabe markante fordele for både passager- og godstrafik, herunder øget kapacitet, flere rettidige tog og øget sikkerhed. Det vil ligeledes gøre togtrafikken mere konkurrencedygtig og medvirke til at skabe et bæredygtigt alternativ til vejtrafikken.

Derfor har mange lande behov for at beslutte en strategi for indførelse af ERTMS. Langt de fleste lande har betydelige udfordringer med forældede eller upålidelige signalsystemer. Her kan Rambøll assistere med fastlæggelse af strategier, udarbejdelse af business cases, projektplanlægning, udvikling af tekniske løsninger og facilitering af skiftet fra gamle til nye signalsystemer. I denne forbindelse kan Rambøll bidrage med modeller som simulerer og analyserer kapacitetsscenarier på eksisterende baner.

De bedste resultater

Vi indgår i et tæt samarbejde med vores kunder for at skabe det bedste udgangspunkt for enten ERTMS-studier, ERTMS-projekter eller konventionelle signalprojekter. Vi trækker på specialistviden på tværs af discipliner og internationale kontorer. Dermed er vi i stand til at tilpasse vores internationale ERTMS-erfaring til de lokale behov.

Vores rådgivning og ydelser inden for signalsystemer og ERTMS omfatter:

 • Omfattende indsigt i markedet og solid erfaring med leverandører inden for ERTMS
 • ERTMS strategi og projektplanlægning
 • Udarbejdelse af business cases og cost/benefit analyser
 • Kravspecifikation og udformning af udbudsmateriale (trafik og teknik)
 • Procurement og kontraktstrategier
 • Migrationsstrategier med fokus på sikkerhed og reducering af driftsforstyrrelser
 • Nye og opdaterede ”operational rules” for nyt signalsystem
 • Systemintegration med fokus påkravsstyring, software processer samt grænsefladehåndtering
 • Detailprojektering af signalsystemer
 • Test og dokumentation
 • Rådgivning i forbindelse med myndighedsgodkendelser

Projekter

Signalprogrammet

Introduktionen af et fælleseuropæisk signalsystem (ERTMS) gennem Europa sigter mod at styrke forbindelsen mellem de europæiske byer og hovedstæder og skabe problemfri rejseaktivitet inden for EU. Danmark bliver det første europæiske land, der opgraderer hele sit signalsystem til ERTMS. Rambøll leder det internationale konsortium, der står bag signalprogrammet, som forventes at færdigøres i 2021.

Vis alle projekter under denne ydelse

Rambøll

Rambøll
Hannemanns Allé 53
DK-2300 København S
Tel:+45 5161 1000

CVR numre

CVR numre

Rambøll Danmark
35128417

Rambøll Energi
35128417

Rambøll Gruppen
10160669

Rambøll Management Consulting
60997918

Other sites

Other sites