Sporfornyelser og –opgradering

Kontakt

Helle Mathiassen

Afdelingsleder Railway Planning And Infrastructure
T: +45 5161 6854
Lars Elmer Kellerman

Lars Elmer Kellermann

Afdelingsleder, Railway Infrastructure Design, Aarhus
T: +45 51617627

Et af de stærkeste fokusområder for infrastrukturejere er, hvordan infrastrukturen kan optimeres for at opfylde krav om driftssikkerhed samtidig med, at vedligeholdelsesomkostningerne holdes nede. Der foretages derfor store investeringer i sporfornyelse på eksisterende baner og mange baner opgraderes til højere hastigheder.

I over 10 år har Rambøll deltaget i en lang række sporfornyelses- og opgraderingsprojekter. Vi har bl.a. arbejdet med flere af de helt store multidisciplinære baneprojekter.

Vi har et tæt samarbejde med vores eksterne interessenter og har fokus på at planlægge projekterne, så de giver færrest mulige forstyrrelser af driften i udførelsesfasen samt sikre, at tidsplan og budget overholdes. Vi har mange års erfaring med en lang række forskellige typer projekter og dækker alle nødvendige tekniske discipliner.

Et tæt samarbejde med myndighederne og godkendelse af projekterne er også essentielle områder, hvor Rambøll har eksperter, der er specialiserede inden for dette område. Ved at trække på denne knowhow sikrer vi, at projekterne ikke stoppes eller forsinkes pga. manglende godkendelser. 

Vi kan også tilbyde rådgivning i beslutningsfasen omkring økonomi og investeringer.

Vores rådgivning og ydelser inden for sporfornyelser og -opgradering omfatter:

 • Projektering af sporanlæg (overbygning og underbygning)
 • Signalsystemer
 • Telekommunikation
 • Køreledninger og kørestrøm
 • Stærkstrøm
 • Beskyttelse og potentialudligning (BPU)
 • Jord og afvanding
 • Dæmninger
 • Overkørsler (vej)
 • Miljø
 • Sikkerhedsgodkendelse
 • Udførelsesplanlægning
 • Tilsyn og byggeledelse

Læs mere

Beskyttelse og Potentialudligning (BPU)

Ved elektrificerede jernbaner skal installationer og konstruktioner være udformet således, at der ikke kan opstå farlige situationer for udstyr og personer. Personsikkerhed er den vigtigste årsag til at udføre et beskyttelses- og potentialudligningssystem.

Læs mere her

Projekter

Skinner

Hastighedsopgradering af Aarhus-Hobro

Rambøll forestår den spændende opgave at undersøge banestrækningen mellem Aarhus – Hobro, som skal hastighedsopgraderes op til 200 km/t. Opgaven er en del af Timemodellen med en vision om én times rejsetid på strækningen Aarhus-Aalborg.

Vis alle projekter under denne ydelse

Rambøll

Rambøll
Hannemanns Allé 53
DK-2300 København S
Tel:+45 5161 1000

CVR numre

CVR numre

Rambøll Danmark
35128417

Rambøll Energi
35128417

Rambøll Gruppen
10160669

Rambøll Management Consulting
60997918

Other sites

Other sites