Uafhængig assessor

Ramboll Accredited tilbyder uafhængig assessment af jernbanesikkerheden for alle typer af jernbaneprojekter både i henhold til den fælles sikkerhedsmetode til risikoevaluering og -vurdering (CSM-RA) samt i henhold til CENELEC standarder.

Kontakt

Kisea Sonne

Afdelingsleder, Jernbanesikkerhed
M: +45 5161 0272

Rambøll er akkrediteret af DANAK under registreringsnummer 9106 til inspektion iht. den fælles sikkerhedsmetode (CSM-RA). Som CSM-RA assessor kan Rambøll udføre uafhængig assessment af jernbanens drift, sikkerhedsorganisation og tekniske delsystemer inden for jernbaneinfrastruktur, energi, signalsystemer, trafikstyring og områder inden for rullende materiel.

Med vores omfattende erfaring kan vi planlægge en assessmentproces der passer til ethvert projekt og udføre kompetent assessment af sikkerheden. Det er vores mål at vurdere sikkerheden i projektet med fokus på områder med sikkerhedsmæssig relevans og gerne der hvor der er størst risici. 

Skræddersyede værktøjer

Ramboll Accredited har udviklet flere assessment-værktøjer, som vi benytter, når vi gennemfører assessment. Disse værktøjer er specielt tilpasset assessmentprocessen og understøtter og dokumenterer assesseringen samt dialogen med andre parter i projekterne. Værktøjerne er udviklet så de nemt kan tilpasses det enkelte projekt både i relation til projektets tekniske omfang og størrelse.

Uafhængighed og upartiskhed

Der udføres uafhængig assessment på projekter, hvor Rambøll ikke tidligere har været og ikke fremtidig vil blive involveret i relevante aktiviteter, og derfor kan betragtes som både uafhængig og upartisk. Rambøll identificerer løbende eventuelle risici for uafhængighed og upartiskhed og sikrer at selskabet og assessorteamet ikke er involveret i projektet under assessment.   

Uafhængig assessment leveres gennem Ramboll Accredited A/S, et separat og uafhængigt selskab under Rambøll Gruppen. Rambølls akkreditering kan ses af DANAKs hjemmeside.

Projekter

Rambøll har været assessor på den kommende Carlsberg Station

Carlsberg Station: Assessment af sikkerhed på trafikalt knudepunkt

Med 12.000 forventede passagerer dagligt vil den kommende Carlsberg Station blive porten til byområdet Carlsberg Byen. Rambøll står for vurderingen af jernbanesikkerheden på den travle station.

Jernbanesikkerhed

Køge Bugt Banen - Assessment

Formålet er at gennemføre uafhængig assessment af den risikostyring og risikovurdering, som er gennemført i fornyelsesprojektet på S-togs strækningen på Køge Bugt Banen.

Vis alle projekter under denne ydelse

Rambøll

Rambøll
Hannemanns Allé 53
DK-2300 København S
Tel:+45 5161 1000

CVR numre

CVR numre

Rambøll Danmark
35128417

Rambøll Energi
35128417

Rambøll Gruppen
10160669

Rambøll Management Consulting
60997918

Other sites

Other sites