Byggeledelse og kontrahering

Afdelingen for Byggeledelse og kontrahering yder rådgivning inden for udbud, kontrahering og byggeledelse i forbindelse med bygge- og anlægsprojekter i ind- og udland.

Kontakt

Ulf Larsson

Ulf Larsson

Afdelingsleder, CITIES AND PROJECT CONSULTANCY
T: +45 5161 7730
Henrik Elgaard Jensen

Henrik Elgaard Jensen

Afdelingsleder, CITIES AND PROJECT CONSULTANCY
T: +45 5161 2190

Vores afdeling for byggeledelse og kontrahering har erfarne projekt- og byggeledere, der kan indgå direkte i kundens organisation, hvor de kan bibringe samarbejdet en grundlæggende viden og ekspertise vedrørende kontrahering, organisering og styring af bygge- og anlægsprojekter.
Vi anvender kontraktstyring og byggeledelse til at skabe mere effektive projekter, hvor kundens detailviden kombineres med afdelingens viden for at optimere projektgennemførelsen.

Kompetencebeskrivelse

Kontraktstyring og byggeledelse ydes som både selvstændige discipliner og som en del af en bredere rådgivningsydelse. Ydelserne leveres af medarbejdere, der ud over erfaring fra rådgiverbranchen også i vid udstrækning har erfaring fra entreprenør- eller bygherresektoren. Dette er med til at styrke den overordnede projektforståelse.

Vores byggeledelse består i:

  • Assistance til bygherren i kritiske projektfaser eller assistance ved at indgå i projektorganisationen som ressourceperson.
  • Udbudsstrategi og kontraktstyring, hvor vi rådgiver om udbudsstrategier, kontraktopdelinger, prækvalifikations- og udbudsforretning, samt kontraktforhandlinger. 
  • Byggeledelse, hvor kunden repræsenteres over for entreprenøren ved arbejdets tilrettelæggelse og afvikling. Ydelsen udføres både i ind- og udland under kontraktbetingelser som bl.a. AB92 og FIDIC.
  • Fagtilsyn, hvor det overvåges eller kontrolleres, at arbejdet udføres i overensstemmelse med projektet.

Vores kontrahering består i:

Kontraktstyring og –administration, hvor kunden assisteres med håndteringen af udbud, indgåelse af entreprisekontrakter og den videre styring heraf under udførelsen.

Relaterede ydelser:

Projekt- og porteføljestyring, projektplanlægning, arbejdsmiljøkoordinering samt projektering af infrastrukturprojekter, herunder veje, broer, tunneler, baner, havne mv.

Relaterede projekter

S-tog i København, Danmark

Ringbanen

Ringbanen er en ny, tværgående linie på det storkøbenhavnske S-banenet. Hér får passagererne mulighed for hurtigt og bekvemt at skifte til de andre S-togslinier, busser, regionaltog samt metroen. Derved forbedres sammenbindingen af det offentlige transportsystem i Storkøbenhavn.

Jernbanesignal

Banestrækning Senkvice-Cifer; Slovakiet

Modernisering af strækningen Senkvice - Cifer, 50 km, dobbeltspor, med 5 stationer.

Vis alle projekter under denne ydelse

Rambøll

Rambøll
Hannemanns Allé 53
DK-2300 København S
Tel:+45 5161 1000

CVR numre

CVR numre

Rambøll Danmark
35128417

Rambøll Energi
35128417

Rambøll Gruppen
10160669

Rambøll Management Consulting
60997918

Other sites

Other sites