Forvaltningssystemer

Kontakt

KON

Kim Obel Nielsen

Afdelingsleder, Asset Management of Bridges and Tunnels
T: +45 51616140
Bjørn Nordgaard Lassen

Bjørn Nordgaard Lassen

Chefkonsulent
M: +45 5161 6127
Rambøll leverer moderne webbaserede forvaltningssystemer til alle slags infrastrukturanlæg. Vi har udviklet vores eget system, og vi deltager i udviklingen og implementeringen af andre systemer i Danmark og internationalt.

Forvaltningssystemet kan være til stor nytte i alle faser af konstruktionernes livscyklus:
 • Projektering
 • Opførelse
 • Drift og vedligehold
 • Ombygning
 • Nedrivning

SMART

Baseret på Rambølls mangeårige erfaring med systematisk vedligehold og mere end 15 års erfaring med udvikling og implementering af broforvaltningssystemer har vi udviklet det webbaserede forvaltningssystem SMART.
SMART forsyner brugere og beslutningstagere på alle niveauer med de nødvendige redskaber og informationer til en effektiv styring af vedligeholdet:

 • Overblik over anlæggene og deres tekniske egenskaber
 • Overblik over tilstanden
 • Overblik over vedligeholdsbehov
 • Overblik over og styring af indmeldte, igangværende og afsluttede aktiviteter
 • Overblik over kort- og langsigtede budgetbehov
 • Let adgang til dokumenter
 • Let adgang til information

SMART bruges til styring af vedligehold på så forskellige konstruktioner som havne, veje, små broer, store broer, tunneler, rørunderføringer, vandforsyningssystemer, kloaksystemer og vindmøller. Når en installation er rettet mod et begrænset konstruktionsområde, navngives den efter de pågældende anlæg: SMART Ports, SMART Bro, SMART Vej, osv.

DANBRO

Rambøll deltager aktivt i udviklingen af Vejdirektoratets broforvaltningssystem DANBRO. I samarbejde med Lars Christensen Data ApS er Rambøll Vejdirektoratets hovedrådgiver for udvikling og vedligehold af DANBRO.

DANBRO+

Rambøll deltager som rådgiver i udviklingen af Vejdirektoratets forvaltningssystem DANBRO+, der bruges i forvaltningen af alle Vejdirektoratets store broer og tunneler.

Rambøll

Rambøll
Hannemanns Allé 53
DK-2300 København S
Tel:+45 5161 1000

CVR numre

CVR numre

Rambøll Danmark
35128417

Rambøll Energi
35128417

Rambøll Gruppen
10160669

Rambøll Management Consulting
60997918

Other sites

Other sites