Geoteknologi

Rambøll benytter anvendt geofysik til at levere information om geologi . Vi udfører en bred vifte af geofysiske undersøgelser, som en del af vores ydelser til en række forskellige kunder og markeder. Dette omfatter f.eks. byggepladsundersøgelser for on- og offshore infrastrukturprojekter; inspektion af havvindmølleparker; grundvandskortlægning; undersøgelser af fundament, strukturer og arkæologi samt ingeniørarbejde og prospektering for mineindustrien.

Kontakt

Uffe Torben Nielsen

Afdelingsleder, Geofysik og geohydrologi
T: +45 5161 6782
rmh 105x98

Rami Hammami

Afdelingsleder, Geoteknik and hydreology
T: +45 5161 6724
M: +45 5161 6724

Annette Oelert-Pedersen

Afdelingsleder, PORTS, MARINE AND COASTAL
T: +45 5161 1272

Stephen Lawrence West

Head of Department, GEO STRUCTURES
T: +44 7918 690883

Søren Ruskjær

Head of Department, geotechnics and structures
T: +45 5161 4226

Kombinationen af geofysiske data og andre undersøgelsesmetoder giver en øget forståelse af forholdene i et undersøgelsesområde. Resultatet er lavere omkostninger og risikoreduktion. Hvilken geofysisk metode der er mest hensigtsmæssig at anvende afhænger af fasthed, geologi og hvor dybdegående undersøgelsen skal være. Fordelen ved de fleste geofysiske metoder er, at efterlader ingen eller få spor af aktivitet i undersøgelsesområdet. Geofysiske metoder er in-situ metoder da jorden ikke forstyrres af målingerne. Derfor er geofysik et meget vigtigt redskab i vores værktøjskasse.

Rambøll råder over en stor samling apparater og kyndige geofysikere til at håndtere dem. Det gør det nemt for os at vælge den bedste metode og det bedste team til den specifikke opgave. 

Anvendelse af geofysiske metoder

Hos Rambøll spænder anvendelsen af geofysiske metoder fra geotekniske applikationer såsom bygningsfundamenter og analyser af områders infrastruktur til undersøgelser af havvindmølleparker og miljøstudier. 

Infrastruktur og bygningskonstruktion

Geofysiske metoder er blevet en integreret del af de geotekniske byggepladsundersøgelser for fundamenter, tunneler og motorveje. Rambøll har udført en lang række on- og offshore undersøgelser med geofysiske metoder og har for eksempel spillet en central rolle i forståelsen af geologien i forbindelse med forberedelsen til anlæggelsen af Femern Bælt-forbindelsen mellem Danmark og Tyskland. 

Havvindmølleparker og kabelnet undersøgelser

Rambøll udfører undersøgelser af fremtidige og eksisterende havvindmølleparker og turbiner samt undersøgelser af planlagte ruter for strømkabler og depth-of-burial eftersyn på installerede kabelnet. Vi udfører også analyser af tynd jord inden for fundamentzoner for at identificere geo-risici såsom overfladisk gas, lav vandgennemstrømning og forskydning. Integrerede 3D geo-modeller, der kombinerer tilgængelige geofysiske og geotekniske data, er også blandt Rambølls kernekompetencer.

Offshore kabelsporingsundersøgelser

Den offshore infrastruktur udvikler sig hurtigt. Langdistance ledningsnet etableres på tværs af havbunden og skal inspiceres regelmæssigt. Det samme gælder for elledninger fra havvindmølleparker. Rambøll har ledet en række projekter med rør- og kabelsporing.

Mineralefterforskning og minedrift

Inden for feltet mineralefterforskning er det typisk at lave en omfattende forundersøgelse for at vurdere om det forslåede mineralprojekt kan udvindes økonomisk. Geofysik benyttes til at udforske nye projekter, afgrænse eksisterende projekter og til undersøgelser i forbindelse med ingeniørarbejde og miljøspørgsmål.

Naturressourcer og energi

I forbindelse med ethvert onshore projekt er det afgørende at have tilstrækkelig viden om den underjordiske geologi. Ved at bruge geofysisk er det muligt at opnå en bedre forståelse af sedimenttykkelse og af grundfjeldets kvalitet. Rambøll har udført undersøgelser af nuklear opbevaring, olie & gas undersøgelser, skifergas og geotermisk udforskning, alt sammen med brug af geofysiske metoder.

Vandressourcer, miljø- og affaldshåndtering

Geofysisk har været en vigtig og integreret del af kortlægningen af grundvandsmagasiner for Naturstyrelsen i Danmark. Rambøll har udført talrige opgaver med grundvandskortlægning i Danmark mellem 2000 og 2015. Især refleksionsseismiske målinger samt undersøgelser af transient electromagnetics (TDEM) og resistivitet (ERT) er blevet standard for kortlægning af vandressourcer.

Arkæologiske analyser

Arkæologiske geofysiske analyser kan udføres for f.eks. museer som et redskab til at styre udgravninger eller bruges når en ikke-invasiv metode er nødvendig. Størstedelen af arkæologiske geofysiske analyser uføres imidlertid inden påbegyndelsen af ethvert større infrastrukturelt projekt, da det er påkrævet at udføre en arkæologisk undersøgelse med henblik på at identificere eventuelle historiske genstande. Rambøll har gennemført adskillige arkæologiske undersøgelser både on- og offshore.

Relateret information

Vores rådgivning inden for geoteknik og geofysik udføres oftest i et tæt samarbejde vores klienter eller med andre afdelinger i Rambøll og vi får herigennem løbende ny inspiration til fortsat innovation indenfor fagområdet.

Relaterede ydelser

Relaterede projekter

Malmö Citytunnel

Rambøll har som rådgiver for bygherren, Citytunnelkonsortiet, arbejdet med geotekniske og geohydrologiske forundersøgelser for Malmö Citytunnel fra 1996-2000.

Vis alle projekter under denne ydelse

Rambøll

Rambøll
Hannemanns Allé 53
DK-2300 København S
Tel:+45 5161 1000

CVR numre

CVR numre

Rambøll Danmark
35128417

Rambøll Energi
35128417

Rambøll Gruppen
10160669

Rambøll Management Consulting
60997918

Other sites

Other sites