Havne og marine anlæg

Rambøll projekterer små og store projekter i Danmark og udlandet. Vi gennemfører dem fra planlægningsstudiet og forundersøgelserne til masterplaner, projektering, udbud, udførelse, drift og vedligehold.

Kontakt

Anders Rytter

Afdelingsleder, Havne, Veje og Anlæg
T: +45 5161 7497

Annette Oelert-Pedersen

Afdelingsleder, PORTS, MARINE AND COASTAL
T: +45 5161 1272

Jacob Philipsen

Senior Consultant, Havne- og Geoteknik
M: +45 51616238

Multidisciplinær rådgivning

Rambøll tilbyder multidisciplinær rådgivning indenfor hele spektret af havne, kyster og marine konstruktioner:

 • Containerhavne
 • Godshavne
 • Færgehavne
 • Fiskerihavne
 • Tørdokke
 • Marinaer
 • Kystsikring og moler
 • Etablering af badestrande
 • Spulefelter til havnesediment
 • Offshore konstruktioner

Som multidisciplinær rådgiver varetager Rambøll:

 • Masterplanlægning og feasibility studier
 • Trafik analyser og markedsundersøgelser
 • Navigationsstudier og risikoanalyser
 • Finansielle analyser
 • Socioøkonomiske analyser og miljøundersøgelser
 • Geofysiske og geotekniske undersøgelser
 • Bølgemodellering og sedimenttransportstudier (med MIKE 21, LITPACK osv.)
 • Skibssimulerings- og fortøjningsstudier
 • Design, udbud, byggeledelse og tilsyn
 • Tilstandsvurdering, drift og vedligehold

Læs mere

Kyst- og stormflodssikring

Rambøll leverer også rådgivning inden for kyst- og stormflodssikring

Projekter

Manila Air- and Seaport

Feasibility studie for stort havne- og lufthavnsprojekt i Manila

Rambøll har gennemført et feasibility studie for et nyt kombineret havne- og lufthavnsprojekt i Sangley, Manila, der efter visionen skal forvandles til Manilas nye indgangsport for skibstrafik og flypassagerer.

Den nye færgeterminal

Totalrådgivning - Ny færgeterminal på Aarhus Havn.

I forbindelse med en omdannelse af de bynære havnearealer i Aarhus skal man flytte den eksisterende færgeterminal på pier 3 til enden af Østhavnen på Aarhus Havn.

Færgeterminalen omfatter etablering af 3 nye færgelejer samt et overliggerleje, som anlægges med stor vanddybde og på store mægtigheder af blød gytje.

Derudover kommer den nye færgeterminal også til at omfatte flere anlæg og bygninger tilknyttet Molslinjens drift og administration.

Vis alle projekter under denne ydelse

Rambøll

Rambøll
Hannemanns Allé 53
DK-2300 København S
Tel:+45 5161 1000

CVR numre

CVR numre

Rambøll Danmark
35128417

Rambøll Energi
35128417

Rambøll Gruppen
10160669

Rambøll Management Consulting
60997918

Other sites

Other sites