Kyst- og stormflodssikring

Vejrets konstante påvirkning forandrer kysten, hvilket er et helt naturligt fænomen. Vi kan dog ikke altid tillade, at havet tager over. Den stigende andel af aktiviteter i kystzonen og klimaforandringer gør også, at vores kyster er under stigende pres. Udfordringen ligger derfor i at forstå kystprocesserne, både i detaljen og i den store sammenhæng.

Pga. klimaforandringer bliver kystsikring kun mere vigtigt. Etablering af diger er en effektiv måde at beskytte kystlinjen mod oversvømmelser.

Kontakt

Annette Oelert-Pedersen

Afdelingsleder, PORTS, MARINE AND COASTAL
T: +45 5161 1272
Jesper Aarosiin Hansen

Jesper Aarosiin Hansen

Senior Specialist, Hydraulisk modellering
T: +45 5161 6685
Marianne Skov

Marianne Skov

Flood Risk Specialist
T: +45 5161 3527
Christian Nyerup Nielsen

Christian Nyerup Nielsen

Director, Climate Adaptation & Landscape
T: +45 5161 6277

Anders Rytter

Afdelingsleder, Havne, Veje og Anlæg
T: +45 5161 7497

Holistiske løsninger

Rambøll har stor erfaring inden for kystdynamik, klimaforandringer og marine konstruktioner, og vores kysteksperter bestræber sig på at skabe løsninger, der ikke blot tilfredstiller vores kunder, men også gavner samfundet og naturen generelt. Vi har fokus på holistiske løsninger, fordi vi tror på, at det skaber mest værdi for samfundet. 

Tværfaglig tilgang til udfordringerne i kystzonerne

De seneste år har et stigende antal oversvømmelser, forårsaget af storme, medført store skader både for den enkelte borger og i den private og offentlige sektor. Rambølls projekterfaring viser, at multidisciplinære løsninger skaber stor værdi i beslutningsprocesser og sikrer en helhedsorienteret tilgang til udfordringerne i kystzonerne. 

Rambølls ydelser inden for kystsikring dækker en bred vifte af analyser, der tager udgangspunkt i de naturlige, tekniske og samfundsmæssige forhold i området. Alt efter projektets behov sammensættes et hold af eksperter inden for kystteknik, økonomi- og risikovurdering, by- og landskabsplanlægning samt miljø, for at sikre et højt niveau i opgaveløsningen. 

Ekspertviden inden for kystsikring

Kystsikringsprojekter omfatter problemstillinger inden for erosion og oversvømmelse. Vores ydelser inkluderer bl.a.:

Analyser

 • Statistiske analyser
 • Erosionsanalyser
 • Risikoanalyser
 • Cost-benefit analyser

Design og modellering

 • Design af anlæg
 • Skitseprojekter
 • Projektering af anlæg
 • Hydraulisk modellering
 • Sedimentmodellering

Tilsyn og myndighedsbehandling

 • Vedligehold og tilsyn af anlæg
 • Assistance med myndighedsbehandling

Læs mere

Relaterede ydelser: klimatilpasning og stormflodssikring

I disse år er der stort behov for at tilpasse os konsekvenserne af klimaforandringerne. Det kræver, at vi i endnu større omfang har en tværfaglig tilgang.

Læs mere om vores ydelser inden for Klimatilpasning og stormflodssikring her.

Brochure om kystsikring


Klar til stormflod


Brochure: Klar til stormflod

Relaterede projekter

Østerstrand, Fredericia Kommune

Kystrenovering af Østerstrand i Fredericia

Fredericia Kommune ønsker at skabe et mere rekreativt miljø ved Østerstrand samt at sikre stranden og de bagvedliggende arealer mod erosion.

Næsbystrand ved Storebælt

Stormflodssikring ved Næsbystrand

Rambøll har stået for udarbejdelsen af et skitseprojekt for etablering af et dige ved Næsbystrand. Projektet skal danne grundlag for beslutningsproces og myndighedsbehandling. 

Dige i området ved Jyllinge Nordmark

Stormflodssikring af Jyllinge Nordmark

På grund af klimaforandringer skal området ved Jyllinge Nordmark sikres mod oversvømmelser. Rambøll er rådgiver for Roskilde Kommune på projektet.

Strandvejen ved Faxe Ladeplads på en stille dag i 2016

Faxe Ladeplads – etablering af strand og kystbeskyttelse mod erosion

Faxe Kommune ønsker at reetablere stranden syd for Faxe Ladeplads og beskytte den mod erosion. Rambøll har stået for analyser samt skitseforslag til projektet.

Udredning af havvandsstigningen i Danmark

Som følge af klimaforandringerne stiger havvandet omkring Danmark i de kommende årtier, og da vi samtidig vil opleve flere voldsomme storme, er risikoen for stormfloder og ødelæggende oversvømmelser steget.

Buzzard Point Riverfront

Buzzard Point, Washington

Rambøll har assisteret Department of Energy and Environment i Washington, USA, med at vurdere effekten af oversvømmelse fra den store Potomac River, der løber gennem centrum af byen med særligt fokus på stigende vandstand, samt risiko for stormflod og oversvømmelse som følge af samt ekstrem nedbør. 

Klimatilpasning af Burrabogie Island i Australien

Den lokale kommune på Burrabogie Island, en ø i det sydlige Australien, er i gang med at beskytte øen mod oversvømmelser fra stormflod og/eller kraftigt nedbør. 

Vis alle projekter under denne ydelse

Rambøll

Rambøll
Hannemanns Allé 53
DK-2300 København S
Tel:+45 5161 1000

CVR numre

CVR numre

Rambøll Danmark
35128417

Rambøll Energi
35128417

Rambøll Gruppen
10160669

Rambøll Management Consulting
60997918

Other sites

Other sites