Projekt- og porteføljestyring

Vi assisterer med projektledelse af større projekter og porteføljer af projekter generelt med fokus på tidsplanlægning, ressourceplanlægning, risikoanalyse, prioritering og omkostningsstyring. Målet er i alle tilfælde at styrke projekters styring og derved sikre kundens konkurrenceevne og skabe økonomiske forretningsresultater igennem en professionel styring.

Kontakt

Jesper Pedersen

Afdelingsleder for Projekt og Porteføljestyring
T: 45 51618496
M: 45 51618496

Ønsker du at optimere styringen af hele projektporteføljen? Eller måske en professionel styring af det enkelte projekt?

Som så meget andet kan styring af de nødvendige processer og systemer være svært første gang, man prøver at implementere disse uden forudgående erfaring. På den baggrund kan selv få dages rådgivning eller den rette uddannelse være forskellen på succes og fiasko.

Der er god økonomi i at skabe overblik og kontrol over et projekt: Budgetter, prognoser, forretningsprocesser, planlægning, ændringer, rapportering og kommunikation. Endnu vigtigere bliver dette for projektporteføljen, idet projekter i en portefølje kan være hinandens forudsætning for forretningsmæssig gevinst. Mange virksomheder håndterer styringen i separate IT-værktøjer, som kun vanskeligt eller slet ikke kan udveksle data med hinanden. Dermed er det vanskeligt at skabe overblik både for det enkelte projekt og ikke mindst på tværs af projektporteføljen.

Projekt- og porteføljestyring er discipliner i Rambøll Danmark, der med udgangspunkt i Rambølls mange års erfaring fra vor deltagelse i store infrastrukturprojekter, energiprojekter, organisations- og systemudviklingsprojekter. Ikke mindst vores erfaring fra konsulentydelser for førende globale projektorienterede virksomheder har resulteret i en udvikling af metoder og løsninger til styring og ledelse af projekter i bred forstand. Rambøll har ekspertviden inden for professionelle projektstyringssystemer. Vi er den førende leverandør i Danmark af high-end værktøjer til projektstyring og porteføljestyring, som primært er resultatet af Rambøll’s opkøb af konsulentfirmaet West Soft.

Vores ydelser inden for projekt- og porteføljestyring leveres i seks produkter:

 • Projektledelse (Project Management) 
 • Projektplanlægning og –opfølgning (Project Planning and Monitoring)
 • Ydelser inden for program- og projektledelse (PMO services)
 • Projektaudits og -vurderinger (Project reviews and evaluation)
 • Projektstyringskoncepter og -løsninger (Project and Portfolio Management Solutions)    
 • Træning og undervisning (Planning and Monitoring Training) – både som kurser og sidemandsoplæring

Vi støtter og udvikler din virksomhed

Rambøll arbejder både som konsulenter for og som udlånt personale i virksomheder, hvor vi skræddersyr indsatsen som en kombination af værktøjer, viden og uddannelse. Når vi går aktivt ind i et projektarbejde, gør vi det derfor med en målsætning om at udvikle virksomheder, forbedre virksomhedens projektstyring og mindske risikoen for nødlidende projekter.

Tilpasning, der skaber resultater

Til store organisationer med mange projekter tilbyder vi en Best Practice-tilgang, der understøttes af vores moderne metoder og effektive IT-værktøjer. Rambøll kan påtage sig at gennemføre hele processen ved implementeringen af en systemløsning, f.eks. i forbindelse med forbedret porteføljestyring. Uanset hvilken rolle Rambøll påtager sig, er det alfa og omega, at implementeringen sker i samarbejde med virksomhedens medarbejdere, og at virksomheden efter projektets afslutning råder over medarbejdere, der på kompetent vis kan vedligeholde og udvikle den aktuelle løsning.

Rådgivning på storskalaprojekter

Rambøll er Oracle Gold partner, Specialized Primavera Implementation Partner og er Oracles repræsentant i Danmark vedrørende Primavera Enterprise Project and Portfolio Management (EPPM). EPPM sikrer en professionel styring af flere samtidige projekter, hvor det forudsættes, at de samme kapaciteter (ressourcer, produktionsfaciliteter m.m.) er til rådighed for projekternes gennemførelse.

Kundereferencer

Et uddrag af kundelisten er følgende kunder og projekter:

 • Københavns Kommune, Teknik- og Miljøforvaltningen
  Implementering af projektstyringsløsning med integration af aktiviteters tidsplan, budgetter (Primavera P6 Professional) og det afholdte forbrug for aktiviteten (Navision)
 • Metroselsskabet, Metro Cityring
  Implementering af projektstyringsløsning i Primavera P6 Professional
 • Banedanmark, Signalprogrammet
  Program- og projektstyring af rådgivningsydelser og leverancer for en multidisciplinær systemleverance i Primavera P6 Professional og Primavera Timesheet
 • DONG Energy, Wind Power
  Implementering af projektstyringsløsning (Primavera P6 Professional) samt udlån af Project Planners og Risk Managers til Engineering, Procurement and Construction
 • E.ON
  Implementering af projektstyringsløsning (Primavera P6 Professional) samt udlån af Project Planner til vindenergi projekter
 • Femern Bælt Tunnel Design
  Implementering af projektstyringsløsning af rådgivningsydelser i Primavera P6 Professional
 • Femern Bælt
  Bygherrerådgivningsydelser inden for planlægning og projektstyring
 • Maersk Drilling
  Udlån af Project Planners til projektplanlægning og -styring i Primavera P6 Professional
 • Nykredit IT
  Implementering af projektstyringsløsningen Primavera P6 Professional
 • Siemens Wind Power
  Implementering af projektstyringsløsningen Primavera P6 Professional samt udlån af Project Planner til vindenergi-projekter
 • Vestas Wind Systems, Global IT
  Implementering af projektstyringsløsningen Primavera P6 Professional
 • Vejdirektoratet, Køge Bugt Motorvejen
  Implementering af projektstyringsløsning af rådgivningsydelser i Primavera P6 Professional
 • Rambøll Olie og Gas
  Udlån af Project Planners til projektplanlægning og -styring i Primavera P6 Professional
 • Rambøll Middle East
  Udlån af Project Planners til projektplanlægning og -styring

Rambøll

Rambøll
Hannemanns Allé 53
DK-2300 København S
Tel:+45 5161 1000

CVR numre

CVR numre

Rambøll Danmark
35128417

Rambøll Energi
35128417

Rambøll Gruppen
10160669

Rambøll Management Consulting
60997918

Other sites

Other sites