Risiko og sikkerhed

Hvad er risikoen for, at en tunnel bliver oversvømmet? Hvad er sandsynligheden for, at et skib vil kollidere med en bro? Og hvordan sikrer vi vores bygninger på en sådan måde, at vi kan beskytte mod kritiske hændelser? Risikoanalyser handler om at kunne beskrive det uforudsete og at kunne modellere sandsynligheder og konsekvenser af uforudsete hændelser.

Kontakt

Søren Randrup-Thomsen

Søren Randrup-Thomsen

Afdelingsleder, Risiko og Sikkerhed
T: +45 5161 6518

Jens Chr. Bennetsen

Senior Projektchef
T: +45 5161 6475

Med mere end 20 ansatte er Rambølls afdeling for Risiko og Sikkerhed den førende udbyder af risikoanalyser og CFD (Computational Fluid Dynamics) konsulentydelser i Danmark. Vi udfører risikoanalyser og risikostyringsprocesser fra start til afslutning af projekter. Vi gennemfører risikoworkshops, og vi udfører et bredt spektrum af detaljerede risikostudier som beskrevet nedenfor. Vore kunder dækker et bredt spektrum af ydelser inden for transport, infrastruktur, byggeri og miljø.

Ydelsesområder

Tekniske risikoanalyser

Tekniske risikoanalyser omfatter detaljeret modellering af hændelsessandsynligheder og konsekvenser og dækker følgende:

  • Broer og tunneler – skibskollisioner, modellering af trafiklast, vindlast og andre usikre lastparametre, brand og eksplosioner, evakuering, redningsplanlægning
  • Transport – jernbanesikkerhed (RAMS), vej- og jernbaneuheld, sejladssikkerhed
  • Energi – Personsikkerhed, forsyningssikkerhed, komponentpålidelighed
  • Procesvirksomhed –ATEX, kommuneplanlægning, myndighedsgodkendelser, SIL-beregninger

Projektrisikostyring

Projektrisikostyring er en systematisk tilgang til at identificere, beskrive og kontrollere risici relateret til projektgennemførelser eller til daglig virksomhedsdrift. Ydelserne dækker risikostyring af projekters budgetter, tidsplaner og kvalitet samt systematisk risikoopfølgning på projektgennemførelser – identifikation og kvantificering af risici samt daglig opfølgning på risikoreducerende tiltag. 

Rambøll tilbyder RamRisk som et risikostyringsværktøj til alle slags projekter. Med 24/7 online adgang kan du håndtere dine risici, når som helst og hvor som helst. RamRisk er udviklet og hostes af Rambøll.

Se videopræsentation af de grundlæggende funktioner i RamRisk her.

Matematisk modellering og avancerede dataanalyser

Som en integreret del af projektrisikostyringen eller af vores tekniske risikoanalyser – eller som en separat ydelse – udfører vi i afdelingen avancerede dataanalyser og andre matematiske modelleringsopgaver med anvendelse af state-of-the-art analyseværktøjer, både kommercielle værktøjer (MatLab, @RISK, HUGIN etc.) og egenudviklede applikationer skræddersyet til den enkelte opgave.

CFD (Computational Fluid dynamics)

En mindre gruppe i afdelingen arbejder dedikeret med avancerede strømningsproblemer og har bred international erfaring på forskningsniveau i at analysere komplicerede strømningsproblemer med CFD-modeller. Arbejdet omfatter opgaver i Danmark og i udlandet inden for områder som vindmiljø, vind og bølgelastmodellering, bygnings- og tunnelventilation, brand og eksplosioner. Avancerede computerværktøjer (ANSYS, CFX, FDS) anvendes til løsning af opgaverne.

Mere information

Managing the wind

Hvordan kontrolleres vindudfordringer? Download brochuren (PDF)

Managing the risks in windpower

Hvordan minimeres risici ved etablering af vindenergi? Download brochuren (PDF)

Project Risk Management

Hvordan identificerer man risikoprofiler i større projekter? Download brochuren (PDF)

Professionel risikostyring

Hvordan sikrer man rettidig håndtering af risici og muligheder? 
Download brochuren som pdf - eller besøg sitet for risikostyringsværktøjet RamRisk

Brochure om Computational Fluid Dynamics (CFD)

Læs mere om effektiv beregning af og visualisering af PCB i indeklima

Relaterede projekter

WTC Bahrain, foto: Atkins

Bahrain World Trade Center

Bahrain WTC består af to 240 meter høje tårne med kontorer, hotel og indkøbscenter. Imellem de to tårne hænger tre vindmøller, der har baggrund i dansk know how og teknologi. De er resultatet af et tæt samarbejde mellem vindmøllefirmaet Norwin A/S og Rambøll. Det er rådgivningsfirmaet, Atkins, der har tegnet bygningen og stået for konstruktionerne.

Refleksioner i togvinduer

Cityringen

Cityringen er Københavns nye førerløse metro baseret på principperne fra den eksisterende metro i København med indvielse i september 2019.

Københavns Metro, hærværk, sabotage og terror

For Københavns Metro har Rambøll udført risikoanalyser. Metroen i København er en fuldautomatisk førerløs bane. Banen forløber både som en højbane gennem Ørestad og tunnel under det centrale København

Visualisering af tog og biler på vej ind og ud af Femern Bælt Tunnellen

Femern Bælt: Verdens længste vej/tog-tunnel

Skandinavien og det øvrige Europa vil i fremtiden blive forbundet af verdens længste kombinerede vej- og togforbindelse.

Vis alle projekter under denne ydelse

Rambøll

Rambøll
Hannemanns Allé 53
DK-2300 København S
Tel:+45 5161 1000

CVR numre

CVR numre

Rambøll Danmark
35128417

Rambøll Energi
35128417

Rambøll Gruppen
10160669

Rambøll Management Consulting
60997918

Other sites

Other sites