Bæredygtig transport

Kontakt

Trine Bunton

Afdelingsleder, Bygherrerådgivning og bæredygtighed
T: +45 5161 7795
Helle Huse

Helle Huse

Senior projektchef
T: +45 5161 3625

Rambøll arbejder med bæredygtig transport på alle planlægningsniveauer, fra den overordnede byplanlægning og byudvikling, via trafikale temaplaner til effektivisering af transport og transportmidlerne. Vores specialister hjælper virksomheder, myndigheder og private bygherrer med at integrere bæredygtige løsninger, med at finde midler til at mindske de negative konsekvenser af transport – og ikke mindst med at finde løsninger, der sikrer god mobilitet.

Vi udarbejder planerne i et tæt samarbejde med kunden og i dialog med borgerne og interessenterne. Enkel og forståelig formidling af komplicerede analyser er afgørende for, at analysens resultater kan anvendes rigtigt. Rambøll lægger særlig vægt på en overskuelig og præsentabel formidling af resultater, tilpasset målgruppen.

Trafik- og mobilitetsplaner

Med trafik- og mobilitetsplaner kan vi ud fra kommunens overordnede visioner og målsætninger hjælpe med at prioritere ressourcer og indsatsområder i forbindelse med det samlede transporttilbud til borgerne. En trafik- og mobilitetsplan kan udarbejdes for såvel hele regioner og kommuner, som byer eller mindre områder fx bolig- eller erhvervsområder.

En trafik- og mobilitetsplan arbejder med infrastruktur og fremkommelighed for alle transportmidler: bil, kollektiv trafik, cykler, fodgængere og godstrafik. Den fremtidige infrastruktur fastlægges på baggrund af forventninger om udviklingen i området og mål for tilgængelighed, bæredygtighed, trafiksikkerhed, æstetik etc.

Trafik- og mobilitetsplanen fastlægger vejenes klasse og funktion i vejnettet samt vejens hastighedsklasse. Det samme er gældende for stinettet. Planerne udarbejdes ud fra en helhedstankegang om "tilgængelighed for alle". Mennesker med funktionsnedsættelser, børn og ældre er således væsentlige trafikantgrupper i forbindelse med planlægningen.

Transportplaner for virksomheder

Rambøll udarbejder transportplaner for både private virksomheder, forvaltninger og institutioner i stat og kommuner. I en transportplan kortlægger vi de ansattes transport gennem fx  internetbaserede spørgeskemaer med henblik på at ændre transportvanerne i en mere bæredygtig retning og forbedre transportmulighederne generelt. En transportplan omfatter typisk både medarbejdernes transport i arbejdstiden, transport til og fra arbejde samt intern arbejdskørsel.

Fordelene ved at forbedre transportmulighederne er mange:

 • Bedre transportmuligheder kan medvirke til at tiltrække nye medarbejdere.
 • Behovet for parkeringspladser kan formindskes.
 • De ansatte kan få færre sygedage, hvis de cykler og derved får mere motion.
 • Omkostninger til erhvervsmæssig transport kan reduceres, hvis ture koordineres, helt undværes eller gennemføres med miljøvenlige transportmidler
 • Virksomheden kan styrke sit image ved at synliggøre sin klimaindsats.
 • Mindre biltrafik til og fra virksomheden vil forbedre forholdet til omgivelserne og formindske evt. konflikter med naboer.

Trafikanalyser

Rambøll har i mere end 30 år udført alle former for trafikanalyser, fra luftfart til cykelstier, fra sikkerhed til fremkommelighed og fra skoleveje til pendlerruter, baseret på en fundamental viden om trafikken og en meget stor erfaringsopbygning. Rambøll udfører bl.a. følgende typer af trafikanalyser: trafikmålinger, manuelle snit- eller krydstællinger, nummerskrivnings-, parkerings- og pendleranalyser, desuden internetbaserede utryghedsanalyser og analyser af transportvaner.

Vores ydelser inden for bæredygtig transport omfatter bl.a.:

Trafikanalyser

 • Trafik- og mobilitetsplaner for bil, kollektiv trafik, cykler, fodgængere og godstrafik
 • Interessent- og borgerinddragelse, herunder workshops og analyser
 • Transportplaner for virksomheder, herunder kortlægning og analyser af varetransport og parkerings-, vejnets-, og kørselsplanlægning
 • Citylogistik og varetransportplaner
 • Formidling af analyser

Relaterede projekter

Workshop med interessenter

Mobilitetsplan for Helsingør Kommune 2015-2020

Mulighederne for at bevæge sig enkelt og fleksibelt fra A til B er et væsentligt element i Helsingør kommunes mål om at tiltrække og fastholde børnefamilier og arbejdspladser. En ny plan fremlægger perspektiver og 17 konkrete løsninger for mobilitetsarbejdet i Helsingør Kommune frem til 2020.

Bygaden i Jyllinge

Ny trafikplan for byudvikling i Jyllinge

Rambøll har udarbejdet trafikplanen for udvikling af Jyllinge Bymidte og omkringliggende boligområder. Planen sikrer, at udviklingsmulighederne bevares og understøttes af gode forbindelser og adgangsforhold for al slags trafik i byområdet.

Ørestad, København

Virkemiddelkatalog for CO2-reduktion

Bilen den store synder i virkemiddelkatalog for transportområdet

Københavns Kommune går efter CO2-neutralitet gennem begrænsning af biler og en kombination af virkemidler på transportområdet. Målet er at gøre staden CO2-neutral inden 2025. Rambøll har udarbejdet det bredt instrumenterede virkemiddelkatalog til CO2-reduktion på transportområdet i København.

Nordhavn

Nordhavn bliver en international rollemodel for bæredygtig udvikling. Med en unik beliggenhed og størrelse svarende til 625 fodboldbaner er Nordhavnen Skandinaviens største og mest ambitiøse byudviklingsprojekt i disse år. COBE, SLETH og Rambølls forslag er kåret som ét ud af tre vinderforslag i idékonkurrencen.

I alt 180 forslag fra hele verden blev indsendt. Den 2. marts 2009 udvælges det hold, der endeligt skal udarbejde den detaljerede masterplan for Nordhavn.

Vis alle projekter under denne ydelse

Rambøll

Rambøll
Hannemanns Allé 53
DK-2300 København S
Tel:+45 5161 1000

CVR numre

CVR numre

Rambøll Danmark
35128417

Rambøll Energi
35128417

Rambøll Gruppen
10160669

Rambøll Management Consulting
60997918

Other sites

Other sites