Borgerdialog

Kontakt

Søren Mikkel Berg

Søren Mikkel Berg

Senior Kommunikationskonsulent
T: +45 5161 4697

Joachim Viktil

Acting Head of Smart Mobility
T: +45 51 61 14 13

Rammerne skal tænkes igennem, når borgere og interessenter inviteres til dialog. Udveksling af viden og holdninger i en borgerdialog kan give projektet et stort løft, hvis formidlingen gøres målrettet – og kreativ.

Formidling af projektmål giver ejerskab

Når byen, landskabet eller de trafikale forhold ændres, griber det ofte ind i den enkelte borgers dagligdag. Det kan påvirke turen til arbejde, børnenes tryghed på vejen til skole, eller byrummenes mulighed for at give plads til bevægelse eller pauser. Derfor skaber planlægningsprojekter ofte ophedet debat. 

Konflikter og brandslukning kan kræve enorme ressourcer, særligt hvis politikere og pressen bliver involveret. Gode projekter kan helt blive opgivet, hvis formidlingen af projektets mål og budskaber går skævt. Men lykkes borgerdialogen, kan det give projektet et både fagligt og kreativt løft og give brugerne ejerskab til projektet.

Sæt rammerne for en god dialog

I Rambøll kender vi de rammer, der skal til, for at en god dialog kan opstå. En dialog, hvor borgerne kan videregive deres lokalkendskab, deres bekymringer og idéer, og hvor fagfolkenes argumenter bliver formidlet klart og forståeligt. Vi kan hjælpe med programlægning af anderledes borgermøder, hvor det opleves som relevant, interessant – og sjovt - for alle at deltage.

Facilitering af borgerinddragelse

Rambøll kombinerer professionel by- og trafikplanlægning med ekspertiser inden for kommunikation, processtyring og facilitering af møder, workshops mv. Vi har stor erfaring med nedenstående ydelser:

  • Organisering og afholdelse af borgermøder, informationsaftener, følgegruppemøder og udvalgsarbejde
  • Pressearbejde
  • Kampagnemateriale, såsom foldere, annoncer m.v.
  • Udstillinger, foredrag, events mv.
  • Internetbaserede undersøgelser, som spørgeskemaer og skolevejsanalyser.

Relaterede projekter

Latinerkvarteret i København

Borgerinddragelse i Latinerkvarteret

Hvordan kan man skabe bedre forhold for cyklister og fodgængere og på samme tid bevare en bydels særpræg og diversitet? Kompetencecenteret for Projektkommunikation skabte grundlag for udviklingen af trafik- og bymiljø i Københavns Latinerkvarter.

Åben tegnestue

Tal med landskabsarkitekterne: Åben tegnestue om metroforpladserne

Borgerdialog og idékatalog om de 14 nye byrum ved Cityringens stationer.

Projektets mål var at skabe en professionel, informativ og åben dialog mellem landskabsarkitekterne og brugerne af de nye byrum.

Vis alle projekter under denne ydelse

Rambøll

Rambøll
Hannemanns Allé 53
DK-2300 København S
Tel:+45 5161 1000

CVR numre

CVR numre

Rambøll Danmark
35128417

Rambøll Energi
35128417

Rambøll Gruppen
10160669

Rambøll Management Consulting
60997918

Other sites

Other sites