Byrumsdesign

Kontakt

Bjarne Winterberg

Bjarne Winterberg

Arkitekt
T: +45 5161 3627

Byrum med et godt bymiljø og en god bylivskvalitet er afgørende for et velfungerende og tilpasningsdygtigt samfund. Rambølls arbejdsområder dækker alle trin på skalaen inden for byplanlægning samt trafik- og byrumsdesign, og vi rådgiver i alle faser fra indledende proces og byrumsanalyser, over programmering, skitsering og hovedprojektering til udbud, tilsyn og byggeledelse.

Helhedsorienteret tilgang

Vi arbejder tværfagligt og helhedsorienteret for at sikre sammenhængen mellem det lokale miljø og byens rum. Vi kombinerer sikkerhed og funktion med æstetik, bæredygtighed og klimatilpasning fra projektets start. Vi designer fleksible trafik- og byrum, der skaber rammer for det mangfoldige byliv med ophold, trafik, aktiviteter og oplevelser med mennesket i centrum.

Visualisering - At gøre det komplekse enkelt

Visualiseringer er vigtige, når ændringer eller en ny situation skal vises, fx ved byudviklingsprojekter og ved ombygninger og trafikale ændringer af byens rum. En god visualisering skal formidle et projekt enkelt og let forståeligt. I Rambøll arbejder vi med alle former for visualisering fra håndtegnede illustrations- og oversigtsplaner til 3D-computervisualiseringer og -animationer samt belysningssimuleringer og trafiksimulering.

Vores ydelser inden for trafik- og byrumsdesign omfatter bl.a.:

  • Programmering af trafik- og byrum
  • Skitseprojektering af trafik- og byrum
  • Detailprojektering af trafik- og byrum
  • Rådgivning om beplantning, belægning, belysning og inventar
  • Visualiseringer fra koncept til detailprojekt
  • Klimatilpasning, indtænkt fra første konceptdesign af byrum, torve, pladser og veje.
            

Relaterede projekter

Guldbergs Byplads

Guldberg Byplads - fra gade til plads

Midt i det tæt bebyggede Nørrebro har Rambøll designet og realiseret en byplads, Guldberg Byplads.

Rambøll har været involveret i skabelsesprocessen fra de første by- og trafikplaner til det endelige design og byggeledelse af pladsen. Kvarterløftsprojektet, som pladsen er en del af, startede i 2006, og nu fremstår Guldberg Byplads som et aktivt og attraktivt byrum på Nørrebro, hvor beboere og skolebørn sikkert kan færdes og gøre ophold.

Vis alle projekter under denne ydelse

Rambøll

Rambøll
Hannemanns Allé 53
DK-2300 København S
Tel:+45 5161 1000

CVR numre

CVR numre

Rambøll Danmark
35128417

Rambøll Energi
35128417

Rambøll Gruppen
10160669

Rambøll Management Consulting
60997918

Other sites

Other sites