Cykeltrafik

Kontakt

Trine Bunton

Afdelingsleder, Bygherrerådgivning og bæredygtighed
T: +45 5161 7795
Helle Huse

Helle Huse

Senior projektchef
T: +45 5161 3625

Ved klog planlægning og prioritering har byer over hele landet formået at få flere borgere op på cyklerne. Flere cyklister bidrager til at både miljø, klima og sundhedsbudgetterne belastes mindre.

Rambøll har gennem mange år indsamlet og udviklet ideer, koncepter og kompetencer til at gøre det så nemt og bekvemt som muligt for cyklister i alle aldre.

Cyklisternes adfærd og tekniske løsninger går hånd i hånd

Det er Rambølls erfaring, at de rigtige tekniske løsninger skal kombineres med en indsigt i cyklisternes adfærd for at skabe de bedste løsninger for at få flere til at cykle.

Rambøll indsamler viden om cyklisternes adfærd gennem forskellige metoder; vi laver bl.a. Bike & Talk, interview og analyser efter antropologiske metoder. Denne viden bruger vi, når vi planlægger og udformer anlæg – fx stier og cykelparkering

ITS giver bedre forhold

Rambøll bruger ITS til at skabe bedre forhold for cyklister. Det kan være bredere stier, indrettet til cykling i to tempi ved hjælp af overhalingsbaner, eller lysspor i cykelstierne, der viser cyklisterne med hvilken hastighed, de skal følge bølgen af grønne lys.

Vores ydelser inden for cykeltrafik omfatter bl.a.:

  • Cykelhandlingsplaner
  • Analyser og planlægning af skoleveje og stier
  • Adfærdskampagner og events, idéudvikling og gennemførelse
  • Udformning af cyklistvenlige gade- og byrum
  • Planlægning og udformning af stier og supercykelstier
  • Planlægning og udformning af cykelparkering
  • ITS-løsninger for bedre fremkommelig for cyklister

Relaterede projekter

Cykelstier i København

Projektet er en del af Københavns Kommunes Cykelpolitik, som har til formål at skabe bedre forhold for cyklisterne i Indre By. Rambøll er involveret i planlægning og etablering af nye cykelforbindelser i og omkring Middelalderbyen. Projektet gennemføres med et særligt fokus på at integrere cykeltrafikken med den historiske bykerne og byrumsprogrammeringen. Unge cyklister sadler op

Herning Cykelby: Fokus på fysik, adfærd og kommunikation

Herning Cykler-projektet skal få flere af kommunens borgere til at cykle til arbejde, til skole, til uddannelse og i fritiden.

Projektet er målrettet pendlere, skolebørn og fritidscyklister, og målet er at flytte 5 procent af de daglige bilture til cykel og offentlig transport. Det betyder blandt andet en stigning på 6.500 i antallet af daglige cykelture.

Vis alle projekter under denne ydelse

Rambøll

Rambøll
Hannemanns Allé 53
DK-2300 København S
Tel:+45 5161 1000

CVR numre

CVR numre

Rambøll Danmark
35128417

Rambøll Energi
35128417

Rambøll Gruppen
10160669

Rambøll Management Consulting
60997918

Other sites

Other sites