ITS og signaler

Kontakt

Anders Torp Madsen

Anders Torp Madsen

Senior engineer
T: +45 51611123

ITS - Intelligente Transport Systemer - er systemer og teknologisk udstyr, der gør trafikken fleksibel og transporten af mennesker og gods mere effektiv, sikker og bæredygtig. Med ITS kan bedre service og information for borgerne udvikles, trafiksikkerheden forbedres og trafikken kan styres bedre.

Rambøll har den nyeste viden og udvikler innovative løsninger inden for ITS - fra store helhedsorienterede planlægningsopgaver til detaljerne i de konkrete løsninger.

ITS optimerer infrastruktur og reducerer transport

De mange muligheder med ITS gør, at vi kan udnytte den eksisterende infrastruktur så optimalt som muligt og håndtere den stigende kamp om pladsen i byerne. Fx kan en samordning af signalanlæg skabe mere glidende og sikker trafik, mindske støj- og luftforurening og reducere CO2-udledningen.

Med indførelse af ITS opnår vi en række fordele, bl.a. færre alvorlige trafikuheld, og vi reducerer CO2-udledningen, skaber mindre støj, luftforurening. Det bliver også muligt at udnytte de eksisterende veje bedre, og give bedre information og service til borgerne; og når vi styrer og overvåger trafikken mere effektivt bliver vejnettet billigere og bedre drift.

Vores ydelser inden for ITS og signaler omfatter bl.a.:

  • Planlægning – ITS er et effektivt redskab til at gennemføre transportpolitik og -planlægning, herunder bæredygtige trafikplaner.
  • Analyser af kollektiv trafik – ITS giver de rejsende dynamiske informationer om rejsetider og forsinkelser, så rejsen kan planlægges bedst muligt og evt. kombineres med andre transportformer.
  • Signal-optimering – Med ITS kan vi udarbejde strategier for samordning og optimering og opnå både øget trafiksikkerhed og en positiv effekt på miljøet.
  • Trafikledelse – ITS kan informere trafikanter om kødannelser, alternative ruter eller om ledige p-pladser ved hjælp af dynamiske tavler, GPS og Internet.

Rambøll

Rambøll
Hannemanns Allé 53
DK-2300 København S
Tel:+45 5161 1000

CVR numre

CVR numre

Rambøll Danmark
35128417

Rambøll Energi
35128417

Rambøll Gruppen
10160669

Rambøll Management Consulting
60997918

Other sites

Other sites